Bomen planten na een vliegreis

banner

Hallo wereldseptember 2012

Bomen planten na een vliegreis

Vliegtuigen vervuilen de lucht omdat ze schadelijk broeikasgas uitstoten, bijvoorbeeld CO2. Bomen halen een deel van de CO2 uit de lucht en maken er zuurstof van. Ze maken de schade dus een beetje goed.

Sommige milieuorganisaties verkopen bomen. Op hun websites kan je de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld een retourtje Spanje uitrekenen. Daarna zie je hoe je de uitstoot kunt ‘goed’ maken. Hoe meer kilometers je vliegt, hoe meer bomen je zou moeten planten. Het planten doe je niet zelf. Je geeft alleen geld.

Vliegtuigen stoten schadelijke broeikasgassen uit.

Zuiniger = minder uitstoot

Zo laten ze vliegtuigen brandstof besparen:

• Wingtips: opstaande punten aan het einde van de vleugels.
• Eerder dalen en geleidelijk landen.
• Vliegtuigen van hun laad- en losplek terugduwen, zonder de motor aan te zetten.

Wat is het broeikaseffect?

Veel wetenschappers zeggen dat het op de aarde warmer wordt door vieze gassen van auto’s en vliegtuigen. Die vormen een deken om de aarde waardoor een deel van de warmte van de zon niet terug kan naar de ruimte. De extra warmte zorgt voor hogere temperaturen. Een warmer klimaat heeft gevolgen voor mensen en dieren. In Afrika drogen waterputten op. Andere plaatsen overstromen omdat de ijskappen op Noordpool smelten.