Digitale dokter

banner

ANDERS? Nou en!maart 2015

Download de handleiding en opdrachten Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en de opdrachten Wereldburgerschap.

Nieuwsbegrip, handleiding Nieuwsbegrip, opdrachten Wereldburgerschap, opdrachten

Digitale dokter

Onder de Loep

Gewapend met een loep onderzoekt Maurice Lede uitvindingen.
Vandaag krijgt hij te maken met de mobiscopy, bedacht door
TNO in Eindhoven. Handig voor landen waar specialistische
artsen vaak heel ver weg zijn.

   cartoon Maurice Lede

Onder de Loep _Maurice Lede onderzoekt de mobiscopy
Onder de Loep _Maurice Lede onderzoekt de mobiscopy