Samsam = burgerschap

banner

Samsam = burgerschap

Met het tijdschrift, de website en de lesopdrachten van Samsam onderzoeken kinderen in de basisschoolleeftijd op school én thuis hun rol in de wereld. Basisschoolleerlingen leren over burgerschap en denken na over hoe zij hun rol als wereldburger willen invullen.

Burgerschapsvorming wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Met de drie pijlers van Samsam behandelt u burgerschap in de klas vanuit mondiaal perspectief. 
1. Kennis: artikelen op het leesniveau van groep 5 t/m 8, inclusief opdrachten voor begrijpend lezen en mediawijsheid.
2. Houding: lesopdrachten burgerschap.
3. Handelingsperspectief: lesopdrachten burgerschap, bijvoorbeeld over conflictoplossingen, samenwerken, inlevingsvermogen, reflectie op eigen opvattingen, positieve communicatie, discriminatie en uitsluiting herkennen en reflectie op verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen.

Begrijpend lezen

In elk tijdschrift staan twee artikelen met opdrachten voor begrijpend lezen. Het ene artikel is geschreven op het leesniveau van groep 5/6, het andere voor groep 7/8. Begrijpend lezen is noodzakelijk voor burgerschapsonderwijs. Pas wanneer leerlingen begrijpen wat ze lezen, kunnen ze zelf hun gedachten vormen en een standpunt innemen. De lesopdrachten spelen hierbij een belangrijke rol. De opdrachten voor begrijpend lezen worden gemaakt door de makers van de lesmethode Kidsweek in de Klas.

Gastles

Nieuwsgierig wat Samsam voor uw onderwijs kan betekenen? Vraag dan een gratis gastles aan! Tijdens deze les van ongeveer één uur maken u en de leerlingen kennis met de verschillende mogelijkheden van Samsam.  Stuur een mail naar info@samsam.net  met uw gegevens en de gewenste datum. 

Thema’s

Samsam behandelt mondiale vraagstukken door kinderen aan het woord te laten. De thema’s hangen altijd samen met:

  • Kinderrechten;
  • Milieu en duurzaamheid;
  • Verdeling (voedsel, water en rijkdom);
  • Religie en cultuur;
  • Vrede en conflict.

Burgerschap

Met de kennis en informatie van Samsam leren jonge wereldburgers kritisch nadenken. Ze toetsen hun ideeën aan die van hun klasgenoten. De burgerschapsopdrachten van Samsam zijn daarom gebaseerd op:

  • Vraaggericht werken: de vragen van kinderen zijn een belangrijk uitgangspunt bij het bespreken van een thema.
  • Ontdekken: leerlingen gaan zélf actief op zoek naar antwoorden op hun vragen; de wereld buiten school speelt hierbij een rol.
  • Multiperspectiviteit: bij het beantwoorden van vragen komen verschillende perspectieven aan bod.
  • Coöperatief leren en interactie: leerlingen werken zo veel mogelijk samen bij het beantwoorden van vragen.
  • Een actieve houding: leerlingen leren niet alleen om te weten, maar ook om te doen.

De opdrachten voor wereldburgerschap sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (34-39 en 47-50). Er is een lesbrief voor groep 5/6 en een lesbrief voor groep 7/8. Om de maand krijgen leerkrachten een digitale lesbrief met extra burgerschapsopdrachten en filmpjes over een actueel onderwerp.