intro

intro

Screenshot uit de speelfilm 'Sri Siddharta Gautama, over het leven van de Boeddha. De film met een internationale bezetting komt uit Sri lanka.

Scène uit de speelfilm 'Sri Siddharta Gautama, the Buddha'.

Wie is Dalai Lama?

In 1409 werd in Tibet de boeddhistische Gelugpa-orde gesticht. Ze worden ook wel de ‘Geelkappen’ genoemd. Deze orde verwierf zoveel macht, dat de leider niet alleen de religieuze leider, maar ook de politieke leider van Tibet werd. In 1578 kreeg deze leider van de Mongoolse heerser Altan Khan de titel Dalai Lama. Dat betekent Oceaan van Wijsheid (Dalai is Mongools voor oceaan en Lama is het Tibetaanse woord voor leraar).

Reïncarnatie
De Tibetanen geloven dat de Dalai Lama een reïncarnatie, een wedergeboorte, is van Avalokitesjvara; een belangrijk figuur uit de boeddhistische geschiedenis die altijd klaar staat om iemand te helpen. Als de Dalai Lama sterft, dan wordt de geest van Avalokitesjvara opnieuw geboren in het lichaam van een jongen of van een meisje.

Wie is een boeddhist?

Boeddhisten gebruiken de leer van Siddharta Gautama als leidraad voor hun leven. Deze Siddharta was een prins en werd in 563 voor Christus in Nepal geboren. De eerste boeddhisten waren monniken. Nu leven er op de hele wereld zo’n 400 miljoen boeddhisten.

Wie is Boeddha?

Siddharta Gautama wilde weten waarom er verdriet in de wereld bestond. Daar kon hij niet achterkomen als rijk en machtig man, dus zei hij zijn vorstenleven vol pracht en praal vaarwel en werd een bedelende monnik. Na jarenlange omzwervingen zat hij onder een boom en opeens wist hij waarom verdriet bestond en hoe je er een eind aan kon maken. Vanaf dat moment noemde hij zichzelf  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha. Het woord komt uit het Sanskriet en betekent de volledig Ontwaakte. Het boeddhisme is dus eigenlijk geen godsdienst, want  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha is geen God.  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha is gewoon een mens zoals wij.

Portret van de viertiende Dalai lama, Tenzin Gyatso.

Tenzin Gyatso is de veertiende Dalai Lama.

Lhasa, de hoofdstad van Tibet.

Het Potala Paleis in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa, was tot 1958 de woonplaats van de Dalai Lama's.

Tibet
Tibetaanse monniken gaan dan op zoek naar dat kind. Ze herkennen de nieuwe Dalai Lama omdat het kind zich dingen herinnert van vorige levens of tekens geeft van vorige levens als Dalai Lama. Als de reïncarnatie gevonden is, dan wordt de jongen of het meisje in Tibet opgeleid voor zijn taak.

De huidige Dalai Lama
In 1933 overleed de 13e Dalai Lama. In 1937 vonden monniken in Oost-Tibet de jongen Lhamo Thondup. Dit jongetje had vele herinneringen uit vorige levens van de 13e Dalai Lama. Na uitvoerig onderzoek bleek hij de nieuwe reïncarnatie. Lhamo werd twee jaar later meegenomen naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet en opgeleid voor zijn taak. Toen Lhamo 16 was, dreigde China Tibet binnen te vallen en moest hij ook de politieke verantwoordelijkheid voor zijn land op zich nemen.

Ballingschap
In december 1949 viel China Tibet daadwerkelijk binnen en vernietigde veel kloosters en heilig plekken in het land. Omdat ze slecht werden behandeld en ze ook hun boeddhistische geloof niet vrij konden uitoefenen, vluchtten veel Tibetanen. De Dalai Lama vluchtte naar India.

Dharamsala
De Dalai Lama woont nu in ballingschap in Dharamsala in India. Hij zet zich in voor de wereldvrede en probeert op geweldloze wijze een einde te maken aan de Chinese onderdrukking van Tibet. Mede daardoor ontving hij in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede.

Boeddhistische gebedsbijeenkomt onder leiding van de Dalai Lam in het Indaase Dharmsala.

Op de bijeenkomsten van de Dalai Lama in Dharamsala is het altijd druk.

Pali Canon

Het oudste boeddhistische boek: de pali canon.

Wat is meditatie?

Boeddhisten geloven dat je gelukkig bent als je jezelf dwingt om niet jaloers of hebberig te zijn en als je probeert iedereen aardig te vinden. Dat geluksgevoel heet nirvana. Het nirvana bereiken lukt niet altijd, maar volgens boeddhisten moet je het wel proberen. Dat doen ze door te mediteren. Je zit met gesloten ogen in kleermakerszit op de vloer, concentreert je op je ademhaling en proberen aan niets te denken. Sommige mensen concentreren zich op een voorwerp, een bloem of kaars. Anderen zingen als hulp bij meditatie.

Wat zijn de stromingen binnen het boeddhisme?

Over sommige onderdelen wordt binnen het boeddhisme verschillend gedacht. Bijvoorbeeld over het aantal  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha’s. Deze verschillende ideeën leidden tot een heleboel boeddhistische stromingen. De hoofdstromingen zijn het Theravada boeddhisme en het Mahayana boeddhisme.

In de stad Kandy op het eiland Sri Lanka staat de Dalada Maligawa (Tempel van de Tand), waar een hoektand van Boeddha bewaard zou worden. De tand zou sinds de 4e eeuw na Christus in Sri Lanka zijn, met een korte onderbreking rond 1283, toen de tand terug naar India zou zijn geweest. De jaarlijkse parade Kandy Esala Perahera, waarbij de tand van Boeddha door de stad wordt vervoerd op een olifant, wordt door duizenden theravada boeddhisten bezocht. De parade is in juli of augustus, gedurende een 10 dagen lang feest. De laatste dag van het feest is tijdens volle maan.

Wat is het heilige boek?

Het boeddhisme heeft een heleboel geschriften. Eén heilig boek is er niet.  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha's leer werd eeuwenlang mondeling doorgegeven, met name door gezang. Voor het opschrijven van zijn ideeën, waarschijnlijk rond 200 voor Christus, werd in eerste instantie de oude Pali taal gebruikt.

Pali Canon
Dit oudste geschrift van het boeddhisme, de pali canon, bestaat eigenlijk uit meerdere teksten. De eerste groep teksten, de vinaya’s, geeft beschrijvingen van het kloosterleven en leefregels voor niet-monniken ten tijde van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha. De tweede groep teksten, de sutta’s, zijn de lessen die  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha aan mensen heeft gegeven. Een derde groep, de abhidhamma, is gemaakt door volgelingen van  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha. Ze ontstonden na  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha’s dood, maar voordat zijn leer voor het eerst werd opgeschreven.

Mediteren2

Mediteren.

Thervada boeddhisme
De theravada boeddhisten houden het meest vast aan de pali canon. Ze zeggen dat  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha geen God is die verlossing kan bieden, maar dat alleen de boodschap en het voorbeeld van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha de mensen uit hun lijden kunnen helpen.. Elk mens moet zijn eigen weg uit dit lijden zoeken, zonder bovennatuurlijke hulp.

Mahayana boeddhisten
De mahayana boeddhisten gebruiken het Sanskriet in hun boeken over Siddharta Gautama’s leer en leven. Ze geloven niet alleen in de boodschap van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha, maar óók in hemelse  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.boeddha's. Bijvoorbeeld in  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.boeddha Amitabha, de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.boeddha van het Oneindige Licht. Het Tibetaanse- en het Zen boeddhisme zijn voorbeelden van het Mahayana boeddhisme.

 

In de stad Kandy op Sri Lanka wordt de jaarlijks parade Esala Perahera door duizenden theravada boeddhisten bezocht.

Tibetaans boeddhisme
Het Tibetaans boeddhisme is heel kleurrijk met veel goden en godinnen, vrolijke tempels, dansen om geesten te verjagen en tal van rituelen. Tibetaanse boeddhisten hebben vertrouwen in  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha en hun godsdienst is verweven met hun dagelijkse leven. Overal worden gebedsmolens gedraaid om hulp te sturen naar alle levende wezens over de hele wereld.

Zen boeddhisme
Zen betekent ‘meditatie’. De geschriften van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha Siddharta Gautama zijn voor deze gelovigen minder belangrijk. Ze proberen veel te mediteren en krijgen tijdens hun meditatie raadsels die niet beantwoord kunnen worden. Een beroemd raadsel is: “hoe klinkt het geluid van één klappende hand?” Door over dit soort raadsels na te denken, raken deze boeddhisten vaststaande ideeën kwijt en kunnen ze eerder verlichting bereiken.

Een Zentuin waar mahayana boeddhisten komen om te mediteren.

Boeddhisme_zentuin

Waar wonen de boeddhisten?

Op de hele wereld leven ongeveer 400 miljoen boeddhisten. De meeste boeddhisten wonen in Azië, waar het boeddhisme is begonnen. In Thailand is ongeveer 90% van de bevolking boeddhist. In Japan wonen meer dan 40 miljoen boeddhisten. Ook in westerse landen wonen boeddhisten. In Nederland zo’n 70 tot 170.000. De meesten zijn Chinees, Vietnamees of komen uit Thailand.

Waar bidden boeddhisten?

Boeddhisten bidden vaak in een tempel, maar soms ook thuis. Dit doen ze alleen of in groepen. Boeddhisten gaan ook naar stoepa's en kloosters om te zingen of te offeren. Veel boeddhisten vinden een stoepa hun eigenlijke gebedshuis, omdat hier resten van boeddhistische heiligen worden bewaard.
Boeddhisten bidden vaak voor een altaar. Daarop staan een afbeelding van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha, wierook, kaarsen en bloemen. Bij het altaar zeggen de boeddhisten vaak de Drie Sieraden op.
In het hoofdstuk ‘Leer’ vind je hier meer over.

Altaar van het Tibetaanse instituut Yeunten Ling in de Belgische plaats Huy.

Altaar van het Tibetaanse instituut Yeunten Ling in de Belgische plaats Huy.

Kaartje met heilige boeddhistische plaatsen.

Waar zijn de heilige plekken?

De meeste heilige plekken voor boeddhisten hebben iets te maken met het leven van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha. Zoals zijn geboorteplaats Loembini in het zuiden van Nepal of de plek waar hij verlichting vond. Van over de hele wereld komen boeddhisten naar deze plekken waar tempels, stoepa's of heiligdommen staan. Hier voelen de boeddhisten zich dichter bij de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha en zijn leer.

Heilige plekken
1. Loembini (Lumbini), Nepal.
    Geboorteplaats van Siddharta Gautama, de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha.
2. Bodh Gaya, India.
    De plaats waar  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha verlichting vond.
3. Sarnath, India.
    De plek waar  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha voor het eerst zijn leer verkondigde.
4. Koesjinagara, India.
    De plek waar  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha stierf.
5. Bodhnath stupa in Kathmandu, Nepal.
    Volgens de legende ligt hier een bot van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha begraven.
6. Dharamsala, India.
    De plaats waar de Dalai Lama in ballingschap leeft.
7. Lhasa, de hoofdstad van Tibet.