leer

leer

lotus

De leer van Boeddha

De volgelingen van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha hebben van zijn ideeën een godsdienst gemaakt. De leer wordt uitgelegd in drie sieraden: de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha, de Dharma en de Sangha.

De Boeddha

De  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha heeft de weg gevonden naar ‘verlichting’. Hij heeft deze weg aan de mensen getoond. De  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha is het eerste sieraad die de volgelingen van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha hebben gecreëerd.

De Dharma

De Dharma is de leer van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha. Deze leer staat in twee onderdelen: ‘het achtvoudige pad’ en ‘de vier waarheden’. Deze twee onderdelen zijn een leidraad voor boeddhisten om vredig en gelukkig te kunnen leven.

De vier waarheden
- Het leven is vol lijden.
- Lijden wordt veroorzaakt door hebzucht.
- Er is een manier om het lijden te stoppen.
- Door het achtvoudige pad te volgen stopt het lijden.

Boeddha predikt de vier waarheden

De  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha onderwijst de vier waarheden.

Dharma-wiel

Een Dharmawiel.

Het achtvoudige pad
Dit zijn de levensadviezen die de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha aan de mensen gaf. Het is bedoeld om mensen te leren omgaan met uitersten in het leven, om zo een middenweg te vinden.

Juist begrip
Het eerste pad van het heilige achtvoudige pad gaat over het juiste begrip. Hiermee wordt bedoeld dat je de leer van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha moet begrijpen.

Juist denken
Het tweede pad leert ons hoe we moeten denken. Dit pad vertelt ons dat we vooral vriendelijke gedachten over het leven en de dingen om ons heen moeten hebben.

Juiste woorden
Het derde pad vertelt je dat je geen leugens of boze woorden mag gebruiken. Enkel waarheden en positieve opmerkingen moet je vertellen aan de mensen om je heen.

Juiste daden
Het vierde pad vertelt ons dat we geen mensen of dieren kwaad mogen doen. We moeten onze daden op een positieve manier invullen. Slecht doen hoort hier niet bij.

Juist werk
Het vijfde pad leert ons dat we werk moeten kiezen waarmee geen mensen lijden of bedrogen worden. Enkel werk dat eerlijk en oprecht is, is juist.

Juiste inspanning
Het zesde pad leert dat je niet zomaar in het wilde weg acties moet ondernemen. Denk eerst na over hoe en wat je wilt gaan doen en denk na over de gevolgen.

Juiste opmerkzaamheid
Dit zevende pad leert je dat je opmerkzaam moet zijn. De  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha bedoelt hiermee dat je je geest moet trainen en waakzaam moet zijn voor het hier en nu.

Juiste concentratie
Het laatste pad leert je dat je geest zorgt voor kalmte en concentratie. Je moet dus leren om je geest onder controle te krijgen en je te concentreren op dat wat belangrijk is voor jou.

De Sangha

Het derde sieraad dat de volgelingen van de  Boeddha is een woord uit het Sanskriet. Deze naam gaf prins Siddharta Gautama uit Nepal zichzelf toen hij 'verlicht' werd.Boeddha hebben gecreëerd is de Sangha; de gemeenschap van boeddhistische monniken, nonnen en de gewone boeddhisten, de leken. Een gemeenschap die voor elkaar klaar staat en elkaar helpt als dat nodig is.

 

 

 

 

 

 

De Forest Sangha komt bij elkaar in hun klooster in Engeland.

De Forest Sangha komt bij elkaar in de Amaravati Buddhist Monastery in Hertfordshire in Engeland.