Intro

Intro

Wie is een hindoe?

Een hindoe is een volgeling van het hindoeïsme. Van het hindoeïsme wordt gezegd dat het de oudste -nog bestaande- godsdienst van de wereld is. Het is duizenden jaren oud en ontstond in India. Het is een geloof dat op heel veel manieren mag worden beleefd. Daarom verschilt de godsdienst per land, per streek of zelfs per dorp.

Kinderen in India

Veel inwoners van India zijn hindoe.

Wie is heilig?

Tot de heilige mannen van het hindoeïsme behoren godsdienst-onderwijzers, priesters en mensen die hun huis en bezittingen hebben opgegeven om een leven van gebed en meditatie te leiden. Sommige heiligen leiden een zwervend bestaan.

Sadhoe
Een sadhoe is vaak een volgeling van Shiva of Vishnu. Deze heilige mannen dragen kettingen van heilige kralen en saffraangele lendendoeken. Saffraangeel is een heilige kleur.
Een sadhoe laat zijn zijn baard en haar groeien en heeft geen geld of andere bezittingen. Hij leeft van giften van andere hindoes.

 Een godsdienstonderwijzerGoeroe
De  Een godsdienstonderwijzergoeroe helpt mensen om heilige geschriften te lezen en te bestuderen en hij leert hen over het geloof. Hij werkt op een school die ze ashram noemen.

Wie is de hindoe god?

In het hindoeïsme is er niet één god zoals in het christendom of islam. Het hindoeïsme kent verschillende goden, het zijn er zelfs heel veel. Elke hindoe kan zijn eigen god kiezen of als hij gaat bidden een god uitkiezen om zijn offers aan te geven. Ook god(en) uit een andere godsdienst. Er zijn wel belangrijke en minder belangrijke hindoe goden.

Brahman
De meeste hindoes geloven in een oppermachtige ziel of geest, die ze brahman noemen. Brahman heeft geen vorm of gedaante, maar is overal en in alles aanwezig.
De andere goden en godinnen van het hindoeïsme staan voor de verschillende kenmerken van Brahman. De drie belangrijkste kenmerken vinden we terug in de trimurti of drie-éénheid: de goden Brahma (de schepper), Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester). 

Hindoegoden

In het hindoeïsme zijn veel goden.

Wat zijn hindoe symbolen

Het hindoeïsme heeft veel verschillende symbolen. Deze komen vaak voor in het dagelijks leven, maar ook op tekeningen en


schilderijen. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis. Vaak zijn deze symbolen al eeuwen oud.

Hindoesymbolen

De swastika is het hindoe teken voor vrede. Het symbool Ohm staat voor perfectie. De lotusbloem is het symbool van zuiverheid.

Heilige hindoetekst, de Rig Veda

 De Rig Veda is de oudste heilige tekst in het hindoeïsme.

Hindoegod Krihna in gesprek met de wagenmenner Arjuna

Krishna in gesprek met Arjuna.

Wat zijn de heilige boeken?

De oudste heilige geschriften zijn meer dan 3000 jaar oud. Het zijn vier verzamelingen van lofzangen, gebeden en spreuken die de veda's worden genoemd. De oudste en meest heilige is de Rig Veda, de heilige tekst van de kennis. Andere belangrijke hindoe teksten zijn de Upanishaden en twee lange gedichten, de Mahabharata en de Ramayana.

Shruti en Smrititi
De Veda's en de Upanishaden noemt men Shruti, ofwel gehoorde teksten. Men denkt dat een groep wijze mannen deze teksten rechtstreeks van Brahman te horen kreeg. De andere teksten heten Smriti, ofwel onthouden. Ze werden door mensen bedacht en mondeling overgedragen. Duizenden jaren lang zijn ze uit het hoofd geleerd om te onthouden.

Sanskriet
De veda's en de Upanishaden werden mondeling doorgegeven en later opgeschreven in het Sanskriet. Dit is de heilige taal van India. Sommige mensen geloven dat Sanskriet een speciale gave heeft om met de goden te communiceren. Het wordt nu niet meer gesproken, maar nog wel bestudeerd door priesters. Hindi, de moderne taal van India, is voortgekomen uit het Sanskriet.

Bhagavad Gita
De Bhagavad Gita is het belangrijkste en meest geliefde deel van de Mahabharata. De tekst vertelt het verhaal van een oorlog tussen twee koninklijke families, die de macht over een rijk wilden hebben. De Bhagavad Gita, het lied van de heer, speelt zich af op het slagveld, vlak voor het vechten begint. Het is een gesprek tussen Arjuna en de god Krishna. Krishna vertelt dat je niet alleen maar aan jezelf moet denken.

Wat is die rode stip?

De rode stip op het voorhoofd van een hindoe is voor sommigen een religieus symbool. Voor anderen ook een mode verschijnsel. De stippen zijn in zelfklevende, plastic uitvoeringen gewoon in de winkel te koop. Iedere hindoe geeft zijn eigen invulling met een eigen betekenis aan de rode stip.

 

Tilaka
Als een hindoe gebeden heeft of een tempel heeft bezocht dan smeert de priester een teken op het hoofd tegen de haargrens aan: een tika of tilaka. De tika is een mengsel van rijst, water en gekleurd poeder. Meestal krijgen getrouwde mensen een rood teken, niet-getrouwde mensen krijgen vaak een gele of oranje kleur op.

 

Derde oog
Bij sommige hindoe-groepen geeft de rode stip aan dat de vrouw getrouwd is. Ook bij mannen kan dit het geval zijn, want bij hindoes is rood de kleur van het huwelijk. De rode stip -of een sieraad dat vrouwen op hun voorhoofd hebben geplakt- wordt ook wel gezien als een extra ‘oog’. Een symbolisch oog dat naar binnen gericht is om je eigen gedrag te bekijken. Sommige hindoes geloven dat dit ‘oog’ hun contact met de goden is en dat ze zo een kijkje in de godenwereld kunnen nemen.

Tilaka of bindi, een stip die hindoes op hun voorhoofd dragen

 Zowel hindoemannen als -vrouwen dragen tilaka's of bindi's.

Waar zijn heilige plekken?

Elk jaar maken miljoenen hindoes een bedevaart naar heilige plekken. Vaak zijn dit tempels, bergen of rivieren. Ze reizen per vliegtuig, trein, bus, boot of ossenkar. Er zijn ook mensen die lopend op bedevaart gaan. Zo’n reis kan dan ook weken, soms zelfs maanden duren. Hindoes geloven dat een bezoek aan een heilige plek hen dichter bij de moksha, de verlichting uit de cyclus van geboorte en dood, kan brengen.

 

Oversteken
Veel heilige plaatsen zijn verbonden met gebeurtenissen in het leven van goden of godinnen. Sommige zijn beroemd om hun schoonheid of hun genezende kracht. De zeven plaatsen Ayodhya (2), Hardwar (3), Mathura (4), Varanasi (5), Ujjain (6), Dwarka (7) en Kanchipuram (8) zijn steden van waaruit een hindoe kan oversteken naar de moksha.

 

Bergen en rivieren
De berg Kailash (10) is voor hindoes de pijler van de wereld waar het heelal omheen beweegt. De berg ligt in Tibet en is een heiligdom voor de god Shiva en de godin Parvati. 
De heilige rivier de Ganges (9) vindt zijn oorsprong in Noord-India. Bij de plaats Allahabad kruist de Ganges een andere heilige rivier de Yamuna en de mytische rivier Saraswati. 
Ook bij Kathmandu (1) in Nepal stroomt een heilige rivier, de Bagmati.

 

De heilige rivier de Ganges
De as van de voorouders van koning Bhagiratha dreef in de hemelse rivier de Ganges. De koning wilde graag dat zijn voorouders weer tot leven kwamen. Daarom smeekte hij de god Shiva om de Ganges op aarde te laten stromen. Maar ...  Shiva was bang dat de Ganges de aarde zou verwoesten als hij het water zou laten vallen. Hij bedacht een plan. Hij ving het water van de Ganges op met zijn haar en liet de rivier rustig via het Himalaya gebergte de wereld instromen.
Zo is de rivier de Ganges ontstaan. Als je de god Shiva ziet, dan zie je altijd dat er water uit zijn haar komt. Dat verwijst naar dit verhaal.

Tekening van de heilige plaatsen voor hindoes

Nederland_hindoeisme_mandir-Wijchen

Waar wonen de hindoes?

Ongeveer 2000 jaar geleden namen kooplieden de godsdienst mee vanuit India en verspreidden het over Zuidoost-Azië. De afgelopen eeuw zijn er veel hindoes naar Amerika, Canada, Engeland en Suriname vertrokken. Deze zijn met name als arbeiders naar deze landen gekomen en hebben daar een gemeenschap opgebouwd. Vanuit Suriname zijn er veel hindoes in Nederland terechtgekomen.
De meeste hindoes wonen nog steeds in India. Ook in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh en Birma wonen grote hindoe gemeenschappen. Wereldwijd wordt het aantal hindoes op zo’n 900 miljoen geschat.

 

In Wijchen (Gelderland) staat de grootste hindoetempel van Nederland.