tempel

tempel

Mandir

Hindoes houden hun erediensten in gebouwen die ze mandir of tempel noemen. De voorschriften voor de bouw en de indeling staan vast en staan in de Vaastu Shastra een oud-Indiaas geschrift uit 1000-1500 voor Christus.
De tempels zijn meestal opgedragen aan een bepaalde god of godin. Het is het aardse huis van de god aan wie de tempel is opgedragen en vaak staat er een beeld van die god in of bij de tempel.

Tempelbel
Hindoe tempels zijn luidruchtige, levendige plaatsen. Mensen die bidden, zingen en op zangerige toon voorlezen uit de heilige geschriften. Gelovigen trekken aan de tempelbel als ze de tempel betreden en als ze weer weggaan. Door de bel te laten klinken geef je een teken aan de goden. Bij een tempel klinkt de harde bel heel vaak.

Nepal_tembelbel

Kinderen luiden de bel bij een hindoetempel

Puja
De hele ceremonie van het bezoek en het offeren aan de goden heet puja. Soms geven families offers aan de priester van de tempel. Hij geeft de offers door aan de goden en zegent de familie.
Hij smeert dan gekleurd poeder, rijst en een bloempje op de hoofden van de gezinsleden. Deze markering door de priester heet tikala of tika. De puja eindigt weer bij de bel

Straat
Naast grote tempels zijn er ook veel kleinere heiligdommen op straat, waar hindoes onderweg naar hun werk of school puja kunnen doen. Het is doorgaans een korter ritueel dan in de tempels, maar ze kunnen wel bloemen, snoep of geld offeren.

Thuis
Veel hindoes hebben thuis een speciale plek waar de familie hun goden kunnen aanbidden. Dit kan een speciaal plekje zijn, of een aparte kamer. Armere mensen hebben soms een plankje aan de muur met daarop een foto of een beeldje van een favoriete god of godin.

 

Brihadeeswarar_India

De hindoetempel Brihadeeswarar staat in  Thanjavur in de Indiaase staat Tamil Nadu

Prasada
Hindoes offeren van alles; bananen, bloemen, wierook, gekleurd poeder en geld worden in de tempels aan de goden geofferd. Dit offer heet prasada. Vaak nemen hindoes het offer in een mandje mee. Bij tempels zijn vaak winkels te vinden die deze prasada verkopen.

In de tempel
Als blijk van respect voor de goden doet een hindoe zijn schoenen uit als hij of zij een tempel betreedt. De offers worden aan de god, of goden, van de tempel aangeboden. Deze worden bij het beeld gelegd.

Thuisaltaar hindoegod Ganesh

Thuisaltaar met offers voor de hindoegod Ganesh