de koran

de koran

De koran

De  Het heilige boek voor moslims.koran is het heilige boek van de islam. De  Het heilige boek voor moslims.koran is in het Arabisch geschreven. De engel Gabriël heeft boodschappen van God doorgegeven aan Mohammed. De eerste keer dat de engel Mohammed opzocht, was ongeveer in het jaar 610 na Christus. In een periode van ongeveer 20 jaar heeft de engel Mohammed geregeld opgezocht en boodschappen doorgegeven. Mohammed heeft al deze boodschappen onthouden. De volgelingen van Mohammed hebben de boodschappen opgeschreven.

Wie leest er uit de  Het heilige boek voor moslims.koran?
De  Het heilige boek voor moslims.koran is van oorsprong in het Arabisch geschreven. Als er in de moskee wordt voorgelezen uit de  Het heilige boek voor moslims.koran, dan doet de qari dat. Het is een belangrijke taak voor de qari om goed voor te lezen. Hij moet heel duidelijk Arabisch spreken en moet ook zijn uiterste best doen om zo mooi mogelijk voor te lezen. De  Het heilige boek voor moslims.koran is vertaald in bijna alle talen, dus iedere moslim kan de  Het heilige boek voor moslims.koran lezen in zijn eigen taal.

De islamitische wet
In de  Het heilige boek voor moslims.koran staat wat mensen moeten doen en laten.

Fard
- dit zijn daden die moeten gebeuren; God beloont hen die ze doen en straft degenen die ze niet doen.
Mandub - deze daden worden aangemoedigd en beloond door God.
Mubah - deze daden worden niet beloond of bestraft omdat de  Het heilige boek voor moslims.koran hier neutraal tegenover staat.
Makruh - deze daden worden ontmoedigd, maar niet bestraft.
Haram - dit zijn onwettige daden die strafbaar zijn.

De zuilen van de islam
In de  Het heilige boek voor moslims.koran staat geschreven over de Arkan-ul-Islam, de vijf zuilen van de islam. Dit zijn vijf plichten die Allah -via de profeet Mohammed- aan de moslims heeft opgelegd.

Moslims op bedevaart lezen uit de koran

Moslims op bedevaart naar Mekka lezen uit de  Het heilige boek voor moslims.koran.

Wat staat er in de  Het heilige boek voor moslims.koran?
In de  Het heilige boek voor moslims.koran staat onder andere hoe je als moslim moet leven en hoe je na de dood in de hemel komt. Ook kun je in de  Het heilige boek voor moslims.koran verhalen vinden van profeten uit het jodendom en het christendom. Zo staan er in de  Het heilige boek voor moslims.koran verhalen over Abraham, Mozes, Maria en Jezus. In de  Het heilige boek voor moslims.koran wordt ook over de islamitische wetten en de ‘zuilen van de islam’ geschreven.

Pakistaanse leerlingen lezen uit de heilige koran.

Pakistaanse leerlingen lezen uit de heilige  Het heilige boek voor moslims.koran.

Zuil 1: Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis, in het Arabisch shahadah genaamd, betekent dat je gelooft dat er maar één God is en dat Mohammed zijn boodschapper is.

God
In de tijd dat Mohammed geboren werd aanbaden de mensen veel verschillende goden. Mohammed vond het heel erg belangrijk dat de mensen in maar één God geloofden en dat er geen plaatjes van God gemaakt werden. Dan zouden de mensen gaan denken dat die plaatjes God zijn en dat leidt tot verwarring en misverstanden.

Zuil 2: Bidden

Bidden, salaat in het Arabisch, betekent dat je als moslim vijf keer per dag moet bidden, met je gezicht in de richting van de stad Mekka.

 

Dunia is moslima en vertelt ons wat Ramadan is.

Zuil 4: Aalmoezen

Het geven van aalmoezen heet zakaat in het Arabisch. Zakaat betekent eigenlijk ‘zuivering’, maar heeft de betekenis van ‘godsdienstige belasting’ gekregen. Iedere moslim moet een deel van zijn of haar geld aan arme of zieke mensen geven.

Welvaart
Het doel van de zakaat is om de verschillen tussen arme en rijke mensen een beetje kleiner te maken. Zo wordt er geprobeerd om de welvaart van de mensen een beetje te delen.

Inkomen
De hoogte van je aalmoes is afhankelijk van je vermogen of je inkomen. Maximaal hoef je niet meer dan 10% van je inkomen of vermogen weg te geven. In sommige landen heeft de regering geregeld hoeveel je aan aalmoezen moet geven.

De Ka'ba in Mekka, de geboorteplaats van de profeet Mohammed, is een belangrijke plaats in de islam.

De Ka'ba in de stad Mekka.

Zamzam
De bron Zamzam is geslagen door de engel Gabriël die Hagar te hulp kwam en haar water gaf. De bedevaartgangers drinken uit de bron. Sommigen nemen water mee naar huis omdat ze denken dat het een geneeskrachtige werking heeft.

Arafa
De negende dag van de bedevaart wordt doorgebracht op de vlakte Arafa. Het verhaal gaat dat hier Adam en Eva elkaar weer hebben gevonden nadat ze uit het paradijs waren gezet. Ook heeft Mohammed tijdens zijn laatste bedevaart de gelovigen op deze plek toegesproken. De bedevaartgangers brengen de middag door in gebed.

Steentjes
Op de tiende dag van de bedevaart worden er steentjes gegooid naar de duivel. Dit ter herinnering aan het verhaal over de duivel die op deze plek Ibrahiem influisterde dat hij niet naar God moest luisteren. Ibrahiem gooide steentjes naar de duivel om hem weg te jagen.

Op de tiende dag van de hadj, de bedevaart naar Mekka, worden er steentjes gegooid naar 3 zuilen. Die zuilen staan voor de duivel. Dit ter herinnering aan het verhaal over de duivel die op deze plek Ibrahiem influisterde dat hij niet naar God moest luisteren. Ibrahiem gooide steentjes naar de duivel om hem weg te jagen.

Moslims wassen zich voor het gebed, dat heet El-Woedoe

Moslims wassen zich voor het gebed, dat heet El-Woedoe.

Gebed
Bidden kun je overal doen, op een matje thuis, op school, op straat, maar het liefst in de moskee. In landen waar de meeste mensen moslim zijn, wordt er vanuit de moskee vijf keer per dag opgeroepen tot gebed. Tijdens het bidden zeggen moslims vaak Allahoe akbar (God is zeer groot).

Zuil 3:Vasten

Vasten, saum in het Arabisch, houdt in dat je in de maand ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang niet mag eten, drinken, roken of vrijen.

Boodschap
Mohammed kreeg in de maand ramadan voor het eerst een boodschap van Allah. Daarom is dit een heilige maand voor moslims. Tijdens de ramadan denken moslims na over hun leven. Als de zon onder is komt iedereen bij elkaar om samen te eten. Eerst een dadel met water, daarna van alles. De ramadan valt elk jaar anders. De ramadan eindigt met het suikerfeest: het vasten is voorbij.

Bedelaar in Marokko

Een bedelaar in Marokko.

Zuil 5: Bedevaart

De bedevaart naar Mekka heet in het Arabisch de hadj. Iedere moslim die het kan betalen moet een keer naar Mekka op bedevaart gaan. Dit is de stad waar Mohammed is geboren.

Mekka
In de twaalfde maand van het islamitische jaar, de dhul-hijjah, gaan er per jaar gemiddeld twee miljoen moslims naar Mekka. De moslims bezoeken dan heilige plaatsen in en om de stad. De bedevaartganger voert hier een aantal rituelen uit; dat duurt een paar dagen.

Ka'ba
De steen in Mekka, de ka'ba, vormt het middelpunt van de rituelen. De steen is volgens de verhalen opgericht door Ibrahiem en zijn zoon Ismael op de plek waar Adam al eerder een heiligdom had neergezet.

Rituelen
De bedevaartgangers lopen zeven maal om de ka'ba heen en lopen vervolgens zeven maal heen en weer tussen de heuvels Safa en de Marwa. Dit ter herinnering aan Hagar, de vrouw van Ibrahiem, die op deze plek op zoek naar water was. Vervolgens drinken de bedevaartgangers water uit de bron Zamzam.

Rondom de Ka'ba in Mekka kan je overal water uit de bron Zamzam krijgen.

Rondom de Ka'ba is overal water uit de bron Zamzam te krijgen.

Offerfeest
De bedevaart wordt afgesloten met het offerfeest. Tijdens dit feest wordt er een ram geofferd. Dit feest wordt niet alleen in Mekka, maar over de hele wereld gevierd. De bedevaartgangers reizen na dit feest terug naar huis.

 

Stenen gooien naar de duivel.