intro

intro

Wie is een moslim?

Een moslim is iemand die gelooft dat Allah de enige god is en dat de profeet Mohammed de boodschappen van Allah aan de mensen heeft doorgegeven. Dit geloof heet de islam. Er leven op de hele wereld meer dan een miljard moslims. De meesten wonen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

Verschillen

Er zijn meerdere groepen moslims. De twee grootste groepen zijn de soennieten en de sjiieten. Hiernaast bestaat ook het soefisme. En in Suriname leven de oost- en westbidders. Over sommige onderdelen van hun geloof, hebben de groepen verschillende meningen.

Dansende derwisjen: islamitische geestsoefi geestelijken.

Derwisjen dansen altijd met één handpalm naar boven (ontvangende hand) en  één handpalm naar onder (gevende hand).

Oost- en westaanbidders
In Suriname wonen ook moslims, onder wie de oost- en westbidders. Deze scheiding is ontstaan toen de Javaanse moslims uit Indonesië naar Suriname kwamen.
Als moslims gaan bidden, dan richten zij hun gezicht naar Mekka, de meest heilige plaats van de islam. De Javaanse moslims richtten hun gezicht in Indonesië naar het westen, richting Mekka. Maar vanuit Suriname ligt Mekka in het oosten. Sommige moslims bleven naar het westen bidden zoals ze "thuis" gewend waren, andere richtten hun gezicht naar het oosten, naar Mekka. De gebedsnis van de moskee in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, is naar het oosten gericht.

Wie stichtte de islam?

De profeet Mohammed heeft in 610 na Chr. de islam opgericht. Allah stuurde de engel Gabriël naar Mohammed toe om hem uit te leggen hoe de mensen moesten leven. Mohammed vertelde de mensen in Mekka over deze boodschap van God. Daarna verhuisde Mohammed naar de stad Medina. Ook vanuit deze stad verspreidde Mohammed de boodschap van God. Voor de moslims begint hier het jaar 0. Het begin van de islamitische jaartelling.

Het woord Allah in drie talen.

Soennieten en sjiieten
De aanhangers van de twee grootste stromingen binnen de islam zijn de soennieten en de sjiieten. Onenigheid over de opvolging van Mohammed, veroorzaakte een splitsing binnen het geloof. De sjiieten vormen de meerderheid in met name Iran, ook veel wonen in Irak, Pakistan en Syrië. De soennieten wonen met name in Noord-Afrikaanse landen, waaronder Marokko, Egypte en Saudi-Arabië.

Soefisme
Soefisme is een stroming in de islam. Het woord soefi komt van het Arabische woord soef, dat wol betekent. De stroming is vernoemd naar de wollen kleding van de moslims die deze stroming zijn begonnen. Deze soefi's wilden dichter bij God komen en probeerden dit op mystieke wijze; door vroomheid, meditatie en denken aan God. Christelijke en hindoeïstische invloeden hebben een grote rol gespeeld in het ontstaan van het soefisme. Het soefisme is nog terug te vinden in Turkije. Derwisjen, soefi geestelijken, geven door te dansen de gaven die ze van Allah hebben gekregen (in hun ontvangende hand) door aan andere gelovigen.

Moskkee in de Keizerstraat in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname.

Moskee in de Keizerstraat in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname.

Wie is Allah?

Allah is het Arabische woord voor God. Je kunt ‘Allah’ en ‘God’ door elkaar heen gebruiken, want het betekent hetzelfde.

Wat is de islam?

De islam is een godsdienst. Het woord islam komt uit het Arabisch en betekent: ‘overgave aan Allah’ en ‘vrede aangaan’.
Mensen die in de islam geloven heten moslims. Moslim betekent daarom: ‘iemand die vrede heeft gesloten met Allah’.

Wat is het heilige boek?

De  Het heilige boek voor moslims.koran is het heiligste boek in de islam. In de  Het heilige boek voor moslims.koran staan alle leefregels waaraan een moslim zich moet houden.

Zuilen: Wat mag en wat niet?

Er zijn vijf hoofdzaken in de islam. Hoe je er mee moet omgaan en wat wel en niet mag, daar denkt iedereen anders over. Deze hoofdzaken heten de ‘vijf zuilen van de islam’: de geloofsbelijdenis, het bidden, het vasten, geld geven aan de armen en de bedevaart naar Mekka.
(De zuilen worden in het hoofdstuk  Het heilige boek voor moslims.koran uitgebreid uitgelegd.)

Koran

Zuilen

Alcohol
Volgens de islamitische wet mag een moslim geen alcohol drinken. Niet alle moslims gaan hier op dezelfde manier mee om. Zo mag er in Saudi-Arabië en Iran helemaal geen alcohol verkocht worden. In de meeste andere islamitische landen mag dat onder strikte regels wel.

Hoofddoek
Moslim vrouwen dragen soms een hoofddoek. Oorspronkelijk is de bedoeling van de hoofddoek om het haar van de vrouw te bedekken, het zo te beschermen tegen blikken van andere mannen. Tegenwoordig dragen veel moslim vrouwen een hoofddoek om hun geloof te uiten. Hoofddoekjes zijn er in allerlei verschillende modellen, kleuren en je kunt ze verschillend dragen.

Sluier
In het verlengde van de hoofddoek ligt de sluier, burka en andere gewaden die moslima's dragen om hun lichaam te bedekken. Ook deze kledingsstukken hebben tot doel om het lichaam van de vrouw niet te laten zien aan andere mannen. Thuis mogen de sluiers gewoon af. Hoe streng dit voorschrift leeft, verschilt per land.

 

Één vrouw of meerdere?
De islamitische wet staat mannen toe om maximaal vier vrouwen te trouwen. Maar hij moet ze wel allemaal kunnen verzorgen en onderhouden. In de praktijk komen deze huwelijken weinig voor. Deze wet wordt in verschillende landen ook verschillend ingevuld. In Turkije bijvoorbeeld is het verboden om meerdere vrouwen te hebben.

Besnijdenis
Moslim jongens worden vaak voor hun zevende jaar besneden. In Nederland gebeurt dat meestal in het ziekenhuis. Er wordt dan een stukje voorhuid van de penis weggesneden. Vaak wordt dit ritueel uitgevoerd op de geboortedag van Mohammed.

Overlijden
Als een moslim overlijdt, moet de overledene binnen 24 uur worden begraven. Het lijk wordt in doeken gewikkeld en zonder kist begraven, met het gezicht richting Mekka. Soms wordt het lichaam gebalsemd en vervoerd naar het land van herkomst om het daar te begraven.

Meisjes met hoofddoek

Percentage islam per land

Waar wonen de moslims?

De meeste moslims wonen in landen waar de islam de officiële godsdienst is. De meeste islamitische landen liggen in het Midden-Oosten, waar de islam ook vandaan komt.

Midden-Oosten
Er wonen op de wereld ruim 1,5 miljard moslims. De kaart laat zien dat bijna het hele Midden-Oosten islamitisch is. Ook in Noord-Afrika is het grootste deel van de bevolking islamitisch, vaak meer dan 95% van de bevolking. Maar het land met de meeste moslims is Indonesië: ruim 200 miljoen.

Europa
In de afgelopen 100 jaar zijn er veel moslims vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar Europa gekomen om werk te zoeken. Op dit moment is de islam de snelst groeiende religie in Europa. Zo zijn er in het Europese straatbeeld moskeeën gekomen.

Waar bidden de moslims?

Bidden mag een moslim overal doen; thuis, op het werk, op school, op straat, maar het liefst in een moskee. De moslims bidden op de grond, met het gezicht in de richting van Mekka.

Fatih Camii

Dit is de moskee Fatih Camii aan de Amsterdamse Rozengracht. Vroeger was dit een kerk.