Feestkalender

Feestkalender

Een man blaast op een hoorn om de vakantie voor Oud & Nieuw in te luiden

Deze leraar blaast op een hoorn en daarmee begint de vakantie voor Rosj Hasjana.

Chesjwan
De maand chesjwan heeft helemaal geen feestdagen. In de westerse kalender valt deze maand in oktober-november.
- Geen feesten

Kislev
Dit is de derde joodse maand. Deze maand valt in de westerse maanden november-december. Het achtdaagse feest Chanoeka begint na zonsondergang van de 24e van deze maand. Het feest loopt door in de volgende maand, de maand tewet.
- Chanoeka (duurt 8 dagen).

Tewet
In deze maand loopt Chanoeka door. Het Chanoeka feest staat ook wel bekend als het lichtfeest of inwijdingfeest. De maand tewet valt in de westerse maanden december-januari.
- Chanoeka.

Toe Bisjwat, of Nieuwjaar voor de bomen, is een joods feest.

Toe Bisjwat (boomplantdag) valt in de joodse maand sjewat.

Ijar
De maand ijar valt in april-mei en heeft een redelijk nieuwe feestdag: Jom Ha'Atsmaoet, dag van de onafhankelijkheid. Op deze dag vieren joden overal ter wereld dat op 14 mei 1948 de staat Israël is uitgeroepen. In ijar wordt ook het Lag BaOmer feest gevierd.
- Jom Ha’Atsmaoet (duurt 1 dag)
- LagBaOmer (duurt 1 dag).

Siwan
De negende joodse maand siwan, valt in mei-juni en telt één feestdag Sjawoe’ot. Op deze dag wordt herdacht dat het joodse volk de Tora van god ontving.
- Sjawoe’ot (duurt 1-2 dagen).

Met Tisja Beav rouwen de joden om de vernielde tempels in het oude Jeruzalem.

Met Tisja Beav wordt er gerouwd om het verlies van de twee tempels in het oude Jeruzalem.

De joodse kalender

De joodse kalender heeft twaalf maanden die op de maan zijn afgestemd en niet op de zon zoals de westerse kalender. Elke joodse maand heeft 29 of 30 dagen en een joods jaar is ongeveer elf dagen korter dan een westers jaar. In elke periode van negentien jaar zijn er zeven schrikkeljaren. In een schrikkeljaar wordt een extra maand bij het jaar gevoegd. Dit zorgt ervoor dat feestdagen, die niet allemaal een godsdienstige achtergrond hebben, elk jaar in hetzelfde seizoen vallen.

Tisjri
Het joods nieuwjaar heet Rosj Hasjana. Het valt op de eerste twee dagen van de eerste kalendermaand: tisjri. In de westerse kalender valt tisjri in de maanden september-oktober.
In tisjri vallen een aantal feestdagen:
- Rosj Hasjana (duurt 2 dagen)
- Jom Kippoer (duurt 25 uur)
- Soekkot (duurt 7 dagen)
- Sjemini Atseret (duurt 1 dag)
- Simchat Tora ( duurt 1 dag).

Wat doet Sivan met Chanoeka?

Sjewat
De maand sjewat valt in de westerse maanden januari-februari. Er is één joodse feestdag in deze maand, het Toe Bisjwat feest. Het feest staat ook bekend als de boomplantdag.
- Toe Bisjwat (duurt 1 dag).

Adar
De maand adar valt in februari-maart. Als het een schrikkeljaar is, dan wordt de maand Adar 2 toegevoegd. In adar valt Poeriem of lotenfeest.
- Poeriem (duurt 1 dag).

Nisan
In de maanden maart-april van de westerse kalender valt de joodse maand nisan. In deze maand zijn er twee belangrijke gebeurtenissen om bij stil te staan. Pesach, dat ook wel het joodse paasfeest wordt genoemd en Jom HaSjoah, dag van de shoa. Op Jom HaSjoah houden joden overal ter wereld ceremoniën om de zes miljoen joden te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.
- Pesach (duurt 7-8 dagen)
- Jom HaSjoah (duurt 1 dag).

De openingspagina van de PalestinePost van 14 mei 1948, de onafhankelijkheidsdag van de staat israel.

Voorpagina van de PalestinePost van 14 mei 1948, de dag dat Israël onafhankelijk werd.

Tammoez
In de maand tammoez zijn er geen speciale dagen.
- Geen feesten.

Av
De elfde maand heet av en valt in juli-augustus. In deze maand valt de dag van de rouw: Tisja Beav. Er wordt één dag gerouwd om het verlies van de twee tempels in Jeruzalem die allebei zijn verwoest.
- Tisja Beav (duurt 1 dag).

Elloel
De laatste maand van de joodse kalender heet elloel en valt in augustus-september. Er zijn geen feesten in deze maand, maar er worden wel voorbereidingen getroffen voor het joodse nieuwjaarsfeest, Rosj Hashana.

Pesach

Op Pesach, ook wel lentefeest genoemd, wordt de uittocht van de Israëlieten uit Egypte herinnerd. Joden herdenken tijdens Pesach het einde van de slavernij van hun volk. Pesach begint op de avond van de 14e nisan. Deze avond wordt de seder-avond genoemd.

Matse
Pesach duurt een week en er zijn allemaal speciale regels waar joden zich aan dienen te houden. Ze mogen bijvoorbeeld geen gerezen brood eten. Het brood dat ze eten heet matse. Dit is ongezuurd brood. De Israëlieten die in Egypte slavenarbeid verrichtten, aten dit brood en namen het mee toen ze met Mozes wegvluchtten. Het eten van matses herinnert aan die tijd.

Met de bouw van tijdelijke hutten herdenken joodse mensen de tocht van de Israliëten door de woestijn nadat ze uit Egypte waren gevlucht.

Poeriem

Tijdens dit feest wordt in de synagoge het Poeriem verhaal voorgelezen. Het verhaal gaat over de Perzische koning Ahasveros, koningin Esther, de goede Mordechai en de jodenhater Haman. Er wordt herdacht dat het joodse volk verlost werd van deze slechte Haman.Tijdens het voorlezen maken kinderen en volwassenen zoveel mogelijk lawaai elke keer als de naam Haman valt. Het feest wordt vaak vergeleken met carnaval omdat het heel vrolijk is, met veel liedjes en verkleedpartijen.

Chanoeka

Chanoeka herdenkt de herovering van de tempel op de Grieken. In de tempel brandde de zevenarmige kandelaar op een héél klein beetje heilige olie wel acht dagen lang. Toen kwam er pas nieuwe olie. Dit herdenken de joden door elke avond van Chanoeka een extra kaarsje aan te steken. Hierbij eten ze voedsel dat bereid is in olie.

Het joodse Chanoeka feest duurt 8 dagen.

Tijdens Pesach is gist in joodse gezinnen verboden, dus is eten ze brood zonder gist, die ze matzes noemen.

Een Pesachmaaltijd.

Sjawoe’ot

Sjawoe’ot is zeven weken na Pesach. Met dit feest wordt gevierd dat de Tora aan het joodse volk is gegeven. De synagogen worden op deze dag geheel versierd met bloemen. Op deze manier herinneren de joden zich dat god de berg Sinaï ook helemaal had versierd met bloemen toen hij de Tora aan hen gaf.

Soekkot

Soekkot wordt ook wel loofhuttenfeest genoemd. Overal ter wereld bouwen joodse mensen tijdelijke hutten waar ze hun maaltijd eten. Het feest duurt zeven dagen. De Soekka, loofhut, herinnert de joden aan de hutten waarin het joodse volk leefde in de woestijn nadat ze uit Egypte waren gevlucht.

Poerim feest in Israel

Poerim lijkt wel wat op carnaval, want haast iedereen is verkleed.

Jom Kippoer

Jom Kippoer, ook wel de grote verzoendag genoemd, is het belangrijkste feest in het jodendom. Op Jom Kippoer wordt niet gewerkt en er wordt een dag gevast. Op deze dag overdenken joden hun daden. In de synagoge is een extra lange dienst. Vaak gaan de mensen in het wit gekleed, als teken van reinheid en een nieuw begin.

 

Chanoeka duurt acht dagen en elke dag wordt er een extra kaars aangestoken.