ontstaan

ontstaan

Abram

Het gebied waar nu zo'n beetje Israël,  Het vroegere Palestina bestond uit het huidige Israël, de Palestijnse Gebieden en delen van Jordanië, Syrië en Libanon.Palestina en Libanon liggen, heette vroeger Kanaän. De streek werd bewoond door heel veel  bevolkingsgroepen, waaronder de Hebreeën.
Volgens joodse verhalen werd hier omstreeks 1813 voor Christus de Hebreeër Abram geboren, die later trouwde met Sarai.
Omdat Sarai onvruchtbaar was, kon het echtpaar geen kinderen krijgen.

Abraham en Sara

Joden geloven dat hun godsdienst  begon toen Abram één god ging aanbidden in plaats van de vele afgoden die zijn vader vereerde. Op bevel van zijn god ging Abram op reis. Tijdens de reis verscheen god opnieuw. Hij beloofde Abram veel nakomelingen die de baas over Kanaän zouden worden (het Beloofde Land), veranderde de namen Abram en Sarai in Abraham en Sara en zorgde ervoor dat  Sara zwanger kon worden.  Toen Sarah het leven schonk aan haar zoon Isaak en om de afspraken met zijn god te bevestigen, liet Abraham zich besnijden.

De twaalf stammen

Jakob, de zoon van Isaak werd ook Israël genoemd. Hij trouwde met vier vrouwen waarbij hij twaalf zonen kreeg, waaronder Juda (Jehoeda), zijn lievelingszoon Jozef en zijn jongste Benjamin.. Volgens de joden zijn de zonen van Jakob de vaders van twaalf stammen die over het Beloofde Land zouden gaan regeren.

Farao

Één van de plagen is de dood van de eerstgeboren zoon van elk Egyptisch gezin.

VN verdeling van mandaatgebied in het Midden-Oosten in 1947

Abraham en Sarah op reis

Abram en Sarai gaan op reis.

Jozef

Jakobs lievelingszoon Jozef werd door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht. Later kwam hij in Egypte aan de macht doordat god hem de betekenis vertelde van de dromen van de Farao, de Egyptische koning. Joden vertellen dat nadat Jozef gestorven was, een nieuwe farao alle nakomelingen van Jozef tot slaaf maakte. Ze mochten hun god niet meer aanbidden. God stelde een nieuwe leider aan, Mozes, en zond tien plagen om de farao zijn woede te tonen, waarop de  farao de Israëlieten vrij liet.

Twee tempels

De Israëlieten zwierven veertig jaar door de woestijn voordat ze in het Beloofde Land aankwamen. Na hun terugkomst bouwden ze in opdracht van god een tempel in de stad Jeruzalem.
Ongeveer vierhonderd jaar later verwoestte het Babylonische volk de tempel. Ze namen veel bewoners gevangenen en brachten die naar hun eigen land. De bewoners die achterbleven woonden voornamelijk in de streek Judea en waren onder andere nakomelingen van Jakobs zoon Juda of Jehouda. Het woord Jood is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jehouda en alle Israëlieten worden vanaf dit moment Joden genoemd.
Toen de Joden en hun nakomelingen die gevangen zaten vrijkwamen en terugkeerden in Israël bouwden ze weer een tempel. Deze tweede tempel werd door de Romeinen verwoest in 70 na Christus.

In de Tweede Wereldoorlog zijn 6 miljoen joden vermoord in vernietigins- en concentratiekampen.

In het Duitse werk- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in Polen zijn ruim 1 miljoen mensen vermoord.

Vluchten

De Romeinen verwoestten grote delen van Israël en maakten veel bewoners tot slaaf. Andere Joden konden vluchtten en verspreidden zich over Europa. In de loop der eeuwen werden vele duizenden van hen in veel landen vervolgd en vermoord. Soms moesten ze vluchtten. In de 17e eeuw bereikten de eerste Joden Noord- en Zuid-Amerika.

Tweede Wereldoorlog

Nazi-Duitsland heeft op systematische wijze zes miljoen Joden in Europa vermoord. Onder vreselijke omstandigheden werden ze afgevoerd, in vernietigings- en concentratiekampen gestopt en op beestachtige wijze omgebracht.

De staat Israël

In 1947 adviseerden de Verenigde Naties dat  Het vroegere Palestina bestond uit het huidige Israël, de Palestijnse Gebieden en delen van Jordanië, Syrië en Libanon.Palestina in twee aparte staten moest worden verdeeld: een Joodse en een Arabische. Hiermee wilden ze alle verdreven en ongewenste Joden in de wereld een veilige plek bieden.
De Arabische bevolking was het niet met de plannen eens, maar terwijl het gebied nog onder toezicht van de Verenigde Naties viel, werd op 14 mei 1948 de staat Israël uitgeroepen. Dit leidde tot allerlei oorlogen en conflicten, waarbij Israël steeds meer grondgebied bezette, waaronder de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Van de stichting van een onafhankelijke Palestijnse staat is nog niets terecht gekomen.

MuurdesTijds

De schepping:
God schept de wereld uit het niets in zes dagen. Hij maakt op de zesde dag een man en een vrouw.

2105 voor Christus:
God zendt een vloedgolf over de wereld. Hij redt alleen Noach, zijn familie en de dieren in de ark.

1813 tot 1653 voor Christus:
De joodse godsdienst begint met de geboorte van de familie van Abraham, zijn zoon Isaak en kleinzoon Jakob.

1533 tot 1312 voor Christus:
Jozef wordt onderkoning in Egypte.
Vanaf 1429 zijn de Israëlieten slaven in Egypte.

1313 voor Christus
Mozes leidt het volk van de Israëlieten uit Egypte.

De uiitcjt van de Israelieten uit Egypte.

De Israëlieten vluchten uit Egypte.

349 voor Christus:
De joden keren terug uit de Babylonische ballingschap. De tweede tempel wordt gebouwd.

61 voor Christus:
De Romeinen bezetten Israël en willen dat het joodse volk Romeinse goden vereert.

70 na Christus:
De Romeinse keizer Titius laat de tweede tempel verwoesten. Er zijn vreselijke gevechten waarbij 1 miljoen joden sterven.

134 na Christus:
De Romeinen verwoesten grote delen van Israël. Veel joden worden slaaf, andere joden vluchten.

475 na Christus:
De talmoed wordt voltooid. Dit is het joodse geschrift waarin alle wetten en voorschriften uit de Tora worden uitgelegd.

1096 tot 1271 na Christus:
De paus stuurt de kruisvaarders naar Jeruzalem om de stad op de moslims te heroveren. Onderweg vermoorden ze vele joden.

Theodor Herzl(spreker) organiseert het twwede zionistische congres in Basel in 1898

Theodor Herzl spreekt in 1898 tijdens het tweede zionistische congres in Basel.

1939 tot 1945 na Christus:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden er zes miljoen joden vermoord door Nazi-Duitsland.

1948 na Christus:
Op 14 mei 1948 wordt de staat Israël gesticht. Veel joden komen van over de hele wereld naar het nieuwe land.

1989 na Christus:
Het ‘IJzeren Gordijn’ tussen oost- en west-Europa valt. Hierdoor kunnen tienduizenden oost-Europese joden verhuizen naar Israël.

2004 na Christus:
Sommige inwoners en groeperingen in veel landen, waaronder Nederland, hebben vijandige gevoelens en ideeën over joden. Dit heet antisemitisme.

1948 – heden
Vanaf 15 mei 1948 zijn er conflicten en oorlogen tussen Israël en Arabische buurlanden en het Palestijnse volk.

Verhaal - slavernij

De Israëlieten zijn slaven van de Egyptische farao's.

1313 voor Christus:
God geeft de Tien Geboden. De Israëlieten maken het gouden kalf en aanbidden dit als hun god. Voor straf moeten ze 40 jaar door de woestijn trekken.

1313 tot 1273 voor Christus:
De Israëlieten zwerven door de woestijn. Mozes sterft en zijn zoon Jozua wordt de nieuwe leider.

1258 voor Christus:
De joden nemen onder leiding van Jozua heel Israël in.

837 voor Christus:
God geeft de joodse koning Salomo toestemming om een tempel te bouwen.

827 voor Christus:
De eerste tempel is klaar. Koning Salomo wijdt hem in met grote feesten.

423 voor Christus:
De eerste tempel wordt verwoest door de Babyloniërs. De meeste joden worden meegenomen als ballingen.

Kruisvaarders trekken naar palestina om de islamitische bezetters te verjagen.

Kruisvaarders op weg om de bezetters van  Het vroegere Palestina bestond uit het huidige Israël, de Palestijnse Gebieden en delen van Jordanië, Syrië en Libanon.Palestina te verjagen.

1290 tot 1496 na Christus:
In Europa worden veel joden vervolgd en gedood omdat ze geen christen willen worden.

1481 tot 1492 na Christus:
De Spaanse inquisitie geeft de joden de keuze tussen het christendom of de dood.

1648 na Christus:
De kozakken vermoorden in Polen en Rusland vele duizenden joden.

1654 na Christus:
De eerste joden vestigen zich in Amerika, in Nieuw Amsterdam, dat later New York wordt genoemd.

1881 tot 1905 na Christus:
In deze periode vluchten veel joden uit het oosten en westen van Europa. In landen als Polen en Rusland worden ze gruwelijk vervolgd.

1897 na Christus:
Theodor Herzl organiseert het eerste zionistische congres; een vergadering over het streven naar een veilig thuisland voor de joden in  Het vroegere Palestina bestond uit het huidige Israël, de Palestijnse Gebieden en delen van Jordanië, Syrië en Libanon.Palestina.

Verwoestingen in het Miiden-Oosten door de jarenlange strijd tussen Israel, Arabische buurlanden en de Palestijnen.

Door de strijd in het Midden-Oosten verliezen heel veel bewoners hun werk, huis of leven.