synagoge

synagoge

Synagoge

Op de tekening zie je een plattegrond van een liberale synagoge. De liberale joden zijn wat moderner en vrijer dan orthodoxe joden. In de liberale synagoge mogen vrouwen en mannen door elkaar heen zitten.

Ark
De synagoge wordt ook wel tempel of sjoel genoemd. Op het plaatje zie je wat er te vinden is in de tempel. De ark is een kast of een nis aan de oostkant van de synagoge. In de ark worden de Torarollen bewaard.

Stoelen
Vlak bij de ark staat de stoel van de rabbi of rabbijn, dat is de geestelijk leider van de synagoge. Daar tegenover staat de stoel van de voorzanger. Deze leest tijdens diensten vanaf de lessenaar voor uit de Tora. Hij gebruikt een jat bij het lezen.

Plattegrond synagoge breed

Orthodox
Dit is een foto van een orthodoxe synagoge. In deze synagoge zitten de mannen en vrouwen apart. De mannen zitten om de lessenaar en ark heen. De vrouwen zitten in sommige synagogen achter een scherm, in andere, zoals deze, zitten ze boven op een balkon.

Bidden

Bidden mag overal. Bij elke gebeurtenis kan gebeden worden. Voor een heleboel dingen, zoals eten of drinken, nieuwe kleren, of naar bed gaan, bestaan er gebeden. Ook voor alle handelingen in de synagoge bestaat een gebed.

Gebedstijden
Sommige joodse gebeden moeten op vaste tijden worden gezegd. Andere gebeden mogen altijd worden gezegd. Als er een gebeurtenis is waar nog geen gebed voor bestaat, dan mag er zelf een gebed verzonnen worden.

Synagoge
De gebeden in de synagoge worden geleid door de rabbijn, de voorzanger of een gewoon iemand. In de orthodoxe synagoge worden de gebeden alleen geleid door mannen. In liberale synagogen mogen ook vrouwen het gebed leiden.

Het joodse shemagebed wordt tweemaal per dag opgezegd of voorgelezen.

Het shemagebed wordt tweemaal per dag opgezegd of voorgelezen.

De Klaagmuur in de Israelische stad Jeruzalem.

De klaagmuur in Jeruzalem.

Klaagmuur
In Jeruzalem bij de klaagmuur staan altijd veel joden te bidden. Mensen schrijven verzoeken en gebeden op een briefje en stoppen dit in de voegen van de klaagmuur. De boodschap op het briefje mag alleen god lezen.

Sjemagebed
De meeste gebeden worden uitgesproken in het Hebreeuws. Sommige gebeden worden in de eigen taal gezegd. Sommige gebeden worden staand gezegd, bij andere gebeden mag je blijven zitten. Een heel belangrijk gebed is het Sjema-gebed.
Dit gebed wordt zowel ’s ochtends als ’s avonds uitgesproken.