Gras in je tank?

banner

Biobrandstofapril 2009

Gras in je tank?

De ouders van Samir en Felipe tanken al jaren biobrandstof, gemaakt van rietsuiker. Suikerriet is een soort gras, dus eigenlijk rijden de ouders van Samir en Felipe op gras. Hoe dat kan? Samir en Felipe weten het niet. Hoewel ze vlakbij suikerriet-plantages wonen en ze de fabrieken kennen waar de biobrandstof wordt gemaakt. Met Samsam gingen ze op onderzoek uit.

Suikerriet is een soort gras dat heel hoog wordt. Meer dan drie meter! Het kappen van de stengels is zwaar werk. Je moet dikke kleren en handschoenen aan, omdat het riet vlijmscherp is. En dat in felle zon.

Machines

Fabrieken gebruiken wel steeds meer maaimachines, maar die zijn niet overal handig. Ze zijn groot, zwaar en op te steile hellingen vallen ze om. Als riet nat is van de regen, kan de machine ook niet kappen.

Verbranden

“Om het kappen makkelijker te maken, wordt het veld in brand gestoken,” legt de ingenieur uit die Samir en Felipe een rondleiding door de fabriek geeft waar suikerriet wordt verwerkt. “Na de brand zijn de rietstengels slapper. Door het branden komt er wel rommel in de lucht. Dat is ongezond.”

Samir vindt het best eng om hoog in de nok van de fabriek over de stalen roosters te lopen

Samir vindt het best eng om hoog in de nok van de fabriek over de stalen roosters te lopen

Groot risico

De ingenieur kan niet om de grap lachen. “Vuur is niet alleen in de fabriek, maar ook op het terrein buiten ten strengste verboden. Overal staan borden. In alle buizen zit namelijk alcoholbenzine. Uiterst brandbaar. Bij het kleinste vonkje zou de fabriek in lichterlaaie staan. “Daarom hebben we ook een eigen brandweer,” vertelt de ingenieur.

Bergbeklimmen

Buiten liggen bergen zaagsel: resten van fijngemalen suikerriet. De fabriek stookt het in de eigen ovens. “Zo maken we onze eigen energie. We hoeven nooit stroom te kopen,” zegt de ingenieur. Felipe en Samir vinden de bergen wel spannend en proberen omhoog te klimmen.“Dit is leuk,” hijgt Felipe die tot zijn knieën wegzakt. “Maar ik ga hier nooit werken,” zegt Samir. “Veel te heet en te zwaar.”

Afgebrand suikerriet is makkelijker te kappen, maar het verbranden vervuilt de lucht

Afgebrand suikerriet is makkelijker te kappen, maar het verbranden vervuilt de lucht

Dieren

Samir: “Wat gebeurt er met de slangen en hagedissen die op het veld leven?” Ingenieur: “Die vluchten meestal voor het vuur.” Felipe: “Leven er ook andere dieren op de plantage?” Ingenieur: “Vogels en ook wel vossen. Rietsnijders hebben wel eens een verbrande vos gevonden.”

Eng hoog

Vrachtwagens brengen het suikerriet naar de fabriek. De laadbak wordt opgetild door een kraan en leeg gekiept. Het is een hels lawaai en overal staan ketels te stomen. Je kunt alles heel goed zien vanaf een brug die op grote hoogte door de fabriek loopt. Die brug heeft een bodem van ijzeren roosters. Best eng als je er over heen loopt en in de diepte staart.

Testen?

Het riet wordt via een lopende band door de fabriek vervoerd, gehakt en fijngemalen. Er loopt voortdurend water uit de planten. Dat water zit vol suiker. Als je dit suikerwater mengt met gist, laat koken en schoonmaakt, krijg je alcohol. “Als je die alcohol op een bord giet en er een lucifer bij houdt, krijg je een steekvlam,” vertelt de ingenieur. “Net als met benzine. Een auto rijdt omdat een motor die benzine of alcohol de hele tijd aan het verbranden is. Dat zie je ook aan het roet op de uitlaatpijp. Samir en Felipe knikken. “Mag ik even een lucifer om te testen?”, grapt Samir.

In het kort

- Van suiker maken ze biobrandstof.
- Het afbranden van suikerriet is ongezond.
- Van fijngemalen suikerriet wordt elektriciteit gemaakt.