Help! Het bos wordt gekapt!

banner

Amazonewoudjanuari 2010

Help! Het bos wordt gekapt!

Indianen kunnen niet overleven zonder het oerwoud. Daarom is er een groot probleem: het bos wordt gekapt. Daar gaat hun eten!

“Aan de rand van mijn dorp is geen boom, papegaai of aap meer te zien. Al het bos is weggekapt door blanke boeren,” vertelt Tepkatsie. “Die boeren verkopen het hout. Of ze branden alles plat zodat ze soja kunnen planten.” Soja wordt gebruikt voor veevoer of om biodiesel voor auto’s van te maken.

Bang

Er is steeds meer vraag naar soja, dus de blanke boeren hebben steeds meer landbouwgrond nodig. Tepkatsie: “Ik ben bang dat er straks niet genoeg oerwoud overblijft om te jagen en dat wij dan doodgaan van de honger.”

Vervuiling

Tepkatsies vader zegt dat de blanke boeren ook rivieren in het Amazonewoud vervuilen. Tepkatsie: “Daar snap ik helemaal niets van. Wij wassen ons in die rivier en we drinken het water!” Het stamhoofd van de indianen is boos over de vervuiling en gaat vaak met de boeren praten. Hij vertelt dan dat de vervuiling ongezond is. “Maar de witte man luistert meestal niet,” zegt het dorpshoofd. Met ‘de witte man’ bedoelt hij de blanke boeren.

Aan de rand

De indianen zijn aan de rand van het oerwoud gaan wonen. Vlak bij de blanke boeren. “Ik heb wel eens aan mijn vader gevraagd waarom we niet dieper het woud in trekken. Dan hebben we geen last van de boeren,” zegt Tepkatsie. “Maar mijn vader zegt dat de blanke boeren dan door gaan met kappen totdat ze weer aan de rand van ons dorp staan.”

Patrouilles

De oudere indianen in Tepkatsies dorp patrouilleren elke dag langs de grenzen van het oerwoud om de blanke boeren in de gaten te houden. Zodra ze iemand zien die illegaal bos wegkapt, vertellen ze het aan de politie. Soms krijgen de indianen steun van de rechter. Pasgeleden heeft Tepkatsies dorp nog een stuk land terug gekregen.

Zo'n 1,5 miljoen vierkante kilometer Amazonewoud is al gekapt. Dat is ruim 36 maal het oppervlak van Nederland.

Zo'n 1,5 miljoen vierkante kilometer Amazonewoud is al gekapt. Dat is ruim 36 maal het oppervlak van Nederland!!!

Amazone houdt aarde koel

Bomen houden gassen vast die onze aarde verwarmen. We noemen die gassen broeikasgassen, kortweg CO2. Hoe meer bomen er zijn, hoe meer broeikasgassen kunnen worden opgeslagen. Als het Amazonewoud wordt gekapt, komt er veel CO2 vrij. De aarde wordt dan warmer. Professoren waarschuwen dat daardoor de ijskappen op de Noordpool smelten. Dan stijgt de zeespiegel en kunnen lage landen, zoals Nederland, overstromen.

Vleeseters opgelet

Volgens Greenpeace is 80 procent van de houtkap in de Amazone te wijten aan veeteelt. Ongeveer een derde van ál het rundvlees dat wereldwijd wordt verhandeld, komt uit Brazilië. Om al die koeien te laten grazen zijn in Brazilië meer en meer weilanden nodig. Elk jaar verdwijnt ook veel bos dat plaats moet maken voor landbouwgrond. Die landbouwgrond is nodig voor soja. Van soja wordt brandstof (biodiesel) gemaakt, maar ook veevoer. Kortom: hoe meer vlees je eet, hoe meer koeien en soja nodig zijn. En dat gaat allemaal ten koste van het regenwoud.

In het kort

• Indianen zijn bang dat het oerwoud
   verdwijnt
• Het regenwoud kan opwarming van de
   aarde tegenhouden
• Door veeteelt verdwijnen veel bomen in
   het Amazonegebied