Het grote 25 jaar kinderrechtenverdrag spel

banner

KinderrechtenSeptember 2014

Download de handleiding en opdrachten Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en de opdrachten Wereldburgerschap.

Nieuwsbegrip, handleiding Nieuwsbegrip, opdrachten Wereldburgerschap, opdrachten

Het grote 25 jaar kinderrechtenverdrag spel

Spel Kinderrechten, Unicef