Hoe luidt de voorspelling

banner

Voedselapril 2010

Hoe luidt de voorspelling

Feestvreugde rond de brandstapel

Mekdesh plukt meskelbloemen. Dat zijn gele kleine bloemetjes.

Mekdesh plukt meskelbloemen.

Elk jaar vieren Ethiopiërs Meskel. Ze doen dat in september, de tijd waarin de gele meskelbloemetjes bloeien.
Het feest is een
dankfeest. De bewoners vieren het vinden van "het echte kruis", het kruis waar Jezus aan gestorven is.
Het verhaal gaat dat dit kruis is afgepakt van de eerste christenen door de joden. Later werd het teruggevonden in de stad Constantinopel en teruggebracht naar Ethiopië.
Maar met Meskel wordt ook het einde van het regenseizoen gevierd. Tevreden dat de regens achter de rug zijn, wenst men elkaar een goede oogst.

Heel veel vlees

Akalu Asaffa (10) heeft de afgelopen weken na school in de weverij gewerkt. Daar worden mooie, dunne, witte lappen gemaakt. Die worden, zo vlak voor het Meskelfeest, goed verkocht. Want Ethiopiërs houden van witte kleren als er iets plechtigs te vieren valt.
Akalu: “Gisteren werden in de buurt honderden koeien geslacht. Iedereen kocht vlees voor Meskel.”
Messalech (10): “Met Meskel ga ik dansen en weer eens lekker eten. Rauw vlees: zalig! Ik verf mijn nagels bruin en trek mijn mooie kleren aan. Thuis en in de cafeetjes is de vloer bedekt met groen gras. Dat betekent voorspoed.”

Brandende fakkels

Nog voor de zon opgaat, verzamelen de kinderen uit het dorpje Chencha zich op een erf. Het is koud en ze hebben de slaap nog in de ogen. Dan horen ze zingen: “Hééé, hasjoe! Hééé, hasjoe!”
Een man met een fakkelbos rent de binnenplaats op. Hij gooit zijn brandende takken op het vuur, maakt een rondedans en spreidt zijn armen: “Gelukkig Meskel!” wenst hij iedereen.
Het komende half uur zullen nog zo’n tien mannen de brandstapel ophogen met fakkels. Totdat het dorp helemaal verlicht wordt door de warme stralen van de zon en het vuur dooft.

Overvloed

Tijdens de droge tijd nodigen mensen op het platteland elkaar niet vaak uit. Er is te weinig voedsel om vrienden en bekenden gastvrij te onthalen. De boeren hebben het bovendien druk met wieden en bevloeien van hun akkertjes en veel familieleden zijn weg. Die zijn naar de stad getrokken om werk te zoeken.
Voor het Meskelfeest komt iedereen naar huis. Tijdens het feest, vol overvloedige vleesmaaltijden, drinkt men op betere tijden.

Haftamou en Amenou verkopen de meskelbloemen op straat.

In Ambo verkopen Haftamou en Amenou meskelbloemen op straat.

In het kort:

• Meskel is een feest van dankzegging.
• Iedereen wenst elkaar een goede oogst.