Training

Training

Straks staan jouw studenten zelfstandig voor de klas. Ze willen op hun manier kinderen voorbereiden op hun rol in de wereld. Je kunt daarbij helpen door hen een Samsam training aan te bieden.
Speciaal voor Pabo-studenten heeft de Samsam Academie de training ‘Wereldburgerschap: hoe makkelijk is dat!’ ontwikkeld. Deze training is enthousiasmerend en praktisch. Hierna weten de studenten hoe ze Samsam in hun praktijklessen kunnen gebruiken.

Opbrengst:

  • Studenten weten hoe ze het tijdschrift, de website en de docentenhandleiding van Samsam kunnen gebruiken.
  • Studenten kunnen systematisch, snel en makkelijk aandacht geven aan wereldburgerschap.
  • Studenten kunnen leerdoelen koppelen aan Samsam.
  • Studenten weten dat ze met (wereld)burgerschap en Samsam belangrijke normen en waarden kunnen aankaarten.


De training:
Tijdens de training:

  • Kijken studenten via welke “aanvliegroutes” Samsam op hun stageplek te gebruiken is: bij aardrijkskunde, levensbeschouwing, wereldburgerschap en/of taal.
  • Koppelen we Samsam aan kerndoelen PO en aan het onderwijs op uw Pabo.
  • Krijgt elke deelnemer een handboek met lessuggesties, literatuurverwijzingen en manieren om Samsam te borgen.

Aantal deelnemers:
Maximaal 30 studenten per training.

Locatie/Datum:
De training kan worden gegeven op de locatie van de Pabo. Datum wordt aangepast aan het collegerooster of de wensen van de Pabo.

Tijdsduur van de training:
Afhankelijk van de mogelijkheden, maar minimaal 1,5 uur.

Prijs:
De prijs van de training is € 499 (excl. BTW en reiskosten trainers). 
Deze training is geaccrediteerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).
U betaalt geen BTW.