Maak kennis met Samsam

Maak kennis met Samsam

 

Vanuit Kidsweek in de Klas willen wij u graag kennis laten maken met Samsam. Als u een jaarabonnement op Samsam afsluit, dan ontvangt u het eerste jaar 20% korting op de abonnementsprijs. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor 25 magazines maar € 60,- voor een heel jaar. Meer of minder magazines kan natuurlijk ook.

Over Samsam

Met het tijdschrift, de website en de lesopdrachten van Samsam onderzoeken kinderen in de basisschoolleeftijd op school én thuis hun rol in de wereld. Basisschoolleerlingen leren over burgerschap en denken na over hoe zij hun rol als wereldburger willen invullen.

Thema’s

Samsam behandelt mondiale vraagstukken door kinderen aan het woord te laten. De thema’s hangen altijd samen met:

- Kinderrechten;
- Milieu en duurzaamheid;
- Verdeling (voedsel, water en rijkdom);
- Religie en cultuur;
- Vrede en conflict.

Burgerschap

Met de kennis en informatie van Samsam leren jonge wereldburgers kritisch nadenken. Ze toetsen hun ideeën aan die van hun klasgenoten. De burgerschapsopdrachten van Samsam zijn daarom gebaseerd op:

- Vraaggericht werken: de vragen van kinderen zijn een belangrijk uitgangspunt bij het bespreken van een thema.
- Ontdekken: leerlingen gaan zélf actief op zoek naar antwoorden op hun vragen; de wereld buiten school speelt hierbij een rol.
- Multiperspectiviteit: bij het beantwoorden van vragen komen verschillende perspectieven aan bod.
- Coöperatief leren en interactie: leerlingen werken zo veel mogelijk samen bij het beantwoorden van vragen.
- Een actieve houding: leerlingen leren niet alleen om te weten, maar ook om te doen.

De opdrachten voor burgerschap sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (34-39 en 47-50). Er is een lesbrief voor groep 5/6 en een lesbrief voor groep 7/8. Om de maand krijgen leerkrachten een digitale lesbrief met extra burgerschapsopdrachten en filmpjes over een actueel onderwerp.

Leerkrachten over Samsam

‘Maatschappelijke problemen worden met de lesopdrachten en het tijdschrift bespreekbaar’.

‘Samsam gaat verder dan de methodes: het behandelt wereldproblematiek op een toegankelijke manier en is afwisselend’.

‘De gekozen onderwerpen nodigen uit tot een kritische blik naar de maatschappij’.

‘Met Samsam kunnen mijn leerlingen reflecteren op hun leven en dat van kinderen ergens anders in de wereld.’