Feiten over vluchtelingen

Feiten over vluchtelingen

Waarom vluchten mensen?

Mensen vluchten voor oorlog, armoede of omdat ze gevaar lopen vanwege hun geloof, eigen mening of seksuele geaardheid. Veel vluchtelingen in Europa komen uit Syrië en Afghanistan, landen waar het al lange tijd oorlog is.

Mensensmokkel

Vluchtelingen die illegaal een grens oversteken, betalen daarvoor vaak duizenden euro’s aan mensensmokkelaars. Dit betekent dat alleen mensen die dit geld bij elkaar krijgen kunnen vluchten. De allerarmste mensen blijven dus achter.

Hoeveel vluchtelingen zijn er?

Eind 2015 waren er wereldwijd 65,3 miljoen mensen op de vlucht, ruim 5 miljoen meer dan in 2014. 16,1 miljoen mensen zijn hun land ontvlucht, waaronder bijna 4,9 miljoen Syriërs. 40,8 miljoen mensen zijn ontheemd: dat betekent dat ze op de vlucht zijn in eigen land. Bedenk hierbij dat de wereldbevolking uit 7 miljard mensen bestaat. Dat betekent dat ruim 1 % van de wereldbevolking op de vlucht is. (bron: Vluchtelingenwerk Nederland).

Komen er steeds meer vluchtelingen?

Het aantal vluchtelingen is tussen 1960 en 2000 wereldwijd bijna verdubbeld, maar de wereldbevolking is even hard gegroeid. Verhoudingsgewijs is het dus hetzelfde gebleven.

De helft van alle vluchtelingen is onder de 18 jaar. Waarom vluchten kinderen (vaak ook in hun eentje)?

- ze komen met hun familie mee.
- ze (meestal jongens) zijn gevlucht uit een militair trainingskamp, het leger of de gevangenis of omdat ze bang waren dat ze daar terecht zouden komen.
– ze (meestal meisjes) zijn in een oorlogssituatie door rebellen vastgehouden en misbruikt.
– hun ouders zijn politiek actief en daardoor is het voor hun kinderen niet veilig. Die kunnen bijvoorbeeld ontvoerd worden.
– ze (meestal meisjes) zijn uitgehuwelijkt of bang om te moeten trouwen met iemand met wie ze niet willen trouwen.
– niemand kon meer voor hem/haar zorgen omdat ouders en familie zijn gestorven (bijvoorbeeld tijdens oorlog).

Waar worden de meeste vluchtelingen opgevangen?

Turkije (bijna 75 miljoen inwoners) vangt zo'n tweeënhalf miljoen vluchtelingen op, waarvan veel uit Syrië. Niet alle buurlanden van Syrië zijn zo gastvrij. Er zijn ook landen die hun grenzen dicht houden. Daar is veel kritiek op. Een verklaring is dat dat deze landen bang zijn dat er anders moslimextremisten naar hun land komen. Maar er zijn ook landen zoals Saoedi-Arabië die beweren dat ze wél vluchtelingen hebben opgevangen.

Waarom juist nu ineens zoveel vluchtelingen?

Eerst vonden de vluchtelingen onderdak in vluchtelingenkampen in buurlanden. Maar die raken steeds voller en de omstandigheden worden slechter. Daarnaast zien vluchtelingen die buurlanden niet als een plek waar zij en hun kinderen het beter zullen krijgen. De achtergebleven Syriërs verliezen meer en meer de hoop op vrede in hun land en besluiten ook te vertrekken.