Lesbrief: leven op straat

Lesbrief: leven op straat

Met Samsam werkt u aan kennis, vaardigheden en gedrag op het  gebied van burgerschap. Elke les heeft een thema dat aansluit bij mondiale vraagstukken over democratie, kinderrechten, identiteit en duurzaamheid.

Lesdoelen

Uw leerlingen leren deze les hoe het leven er voor een dakloze uit kan zien, ze kunnen benoemen wat de gevolgen zijn als je dakloos bent en kunnen hun eigen mening geven over de vraag of we dakloze kinderen zouden moeten filmen of niet.

Filmpjes bij deze les