Extra Lesbrief: vluchtelingen

Extra Lesbrief: vluchtelingen

De media publiceren dagelijks berichten over vluchtelingen. Het onderwerp speelt vast ook bij u in de klas. Wij helpen u graag hier een les van 60 minuten over te geven. 

Ook ouders kunnen de losse opdrachten gebruiken om het onderwerp met hun kinderen te bespreken. 

Inleiding

Een goede voorbereiding, is het halve werk. Lees daarom hier wat relevante achtergrondinformatie, feiten en cijfers over vluchtelingen.
Hoeveel zijn het er, waarom juist nu zoveel en wat zijn redenen om te vluchten? Dit geeft u een handvat om inhoudelijk te reageren op vragen van leerlingen.

Vat in de klas het onderwerp vluchtelingen samen op de manier die het beste bij uw leerlingen past. Misschien hebben jullie een leerling die met zijn/haar ouders is gevlucht? Misschien heeft u geluiden opgevangen van wat leeft in de klas? Misschien ligt de Samsam met het verhaal over Letizia (12) van Sicilië of Yara (13) of Samouil (12) uit Syrië in de klas?

1. Voors en tegens (15 minuten)

Vraag uw leerlingen in twee tabellen argumenten voor en tegen de opvang van vluchtelingen in Europa op te schrijven. Doe dit klassikaal of in groepjes. Zo nodigt u ze uit om hun denkbeelden 'neutraal' over te brengen en kan iedereen argumenten naar voren brengen. Ook als die niet passen bij hun eigen ideeën.

2. Kijken & Lezen (10 minuten)

Laat uw leerlingen klassikaal op het digibord of in groepjes het volgende filmpje bekijken en de volgende verhalen lezen:
Filmpje: Letizia (12) van Sicilië is bevriend met bootvluchteling Mohammed uit Mali.

* Ahmad (13) vluchtte uit Syrië en vond onderdak in Turkije.
* Yara (13) en Samouil (12) vluchtten uit Syrië naar Nederland.

3. Klassengesprek (10 minuten)

Trek het onderwerp naar de actualiteit en voer een klassengesprek met uw leerlingen. Het gaat hierbij niet om meningen, maar om ruimte te geven aan gedachten en gevoelens. Wat zijn de ideeën en opvattingen over vluchtelingen? Wat zien en lezen ze er over? Wat is nieuw voor ze en wat wisten ze al? Dit onderwerp kan beladen zijn, daarom geven we u hier tips voor een klassengesprek.

4. De achtergrond (15 minuten)

Oorlog of onveiligheid is voor veel vluchtelingen de belangrijkste reden om huis en haard te verlaten. Maar waar is eigenlijk vrede?
Op deze kaart staat in welke landen vrede is: dat betekent dat kinderen er naar school kunnen, veilig buiten kunnen spelen en gelijke rechten hebben. Dit geeft meteen inzicht in waar dus geen vrede is. U geeft hierdoor informatie en tegelijkertijd context voor het vluchtelingenprobleem.
Laat uw leerlingen individueel of klassikaal op het digibord de volgende lesopdracht doen: Vrede kun je meten.

5. Afronding en evaluatie (10 minuten)

Vat samen wat de gedachten en gevoelens in uw klas zijn. Zo laat u merken dat u naar iedereen heeft geluisterd. Vraag of iedereen het gevoel heeft dat hij/zij gezegd heeft wat hij/zij wilde of vond en dacht.
Inventariseer of er dingen zijn blijven hangen. Is er behoefte aan nog meer uitleg? Die kunt u geven met onze factsheet.

Lees hier hoe u om kunt gaan met emoties die bij dit onderwerp kunnen loskomen.  

Dossier vluchtelingen

Wilt u zich meer verdiepen in vluchtelingen? Onze collega's van OneWorld stelden een dossier met artikelen samen.