Missie en Visie

Missie en Visie

Missie
Samsam wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige, verantwoordelijke wereldburgers.

Visie
Samsam maakt mondiale vraagstukken begrijpelijk voor kinderen, door deze altijd vanuit leeftijdsgenoten uit te leggen en herkenbaar te maken. Door de gepresenteerde informatie, zoals reportages, interviews en infographics (kennis) en de lesopdrachten (houding en handelingsperspectief) leert Samsam basisschoolleerlingen zelf na te denken. Ze leren consequenties van hun gedrag te onderzoeken en realiseren zich dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de toekomst.