Nabestellen: Samsam met het thema ‘Telefoon’.

Nabestellen: Samsam met het thema ‘Telefoon’.

Wilt u verdieping geven aan uw lessen mediawijsheid? Bestel dan alvast het themanummer ‘Telefoon’ van Samsam dat op 11 januari verschijnt. Voor € 25,- ontvangt u 50 magazines. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Avi (13) uit India ontwikkelde zelf een app.
  • Hi mam! Contact via je mobiel als je familie ver weg woont.
  • Vrijheid op internet.
  • Grondstoffen: wat zit er in een smartphone?
  • Slimme uitvindingen: mobieltje als levensredder.
  • Johnson (13) uit Pakistan haalt (onze) afgedankte telefoons uit elkaar.
  • Het was maar een grapje: cyberpesten op school.

Over Samsam

Met het magazine, de website en de lesopdrachten van Samsam onderzoeken kinderen in de basisschoolleeftijd op school én thuis hun rol in de wereld. Basisschoolleerlingen leren over burgerschap en denken na over hoe zij hun rol als wereldburger willen invullen.

Burgerschapsvorming wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Met de drie pijlers van Samsam behandelt u burgerschap in de klas vanuit mondiaal perspectief. 
1. Kennis: artikelen op het leesniveau van groep 5 t/m 8, inclusief opdrachten voor begrijpend lezen en mediawijsheid.
2. Houding: lesopdrachten burgerschap.
3. Handelingsperspectief: lesopdrachten burgerschap, bijvoorbeeld over conflictoplossingen, samenwerken, inlevingsvermogen, reflectie op eigen opvattingen, positieve communicatie, discriminatie en uitsluiting herkennen en reflectie op verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen.

Samsam is geschikt voor  groep 5 t/m 8.