Samsam: burgerschap in de klas

Samsam: burgerschap in de klas

Met burgerschapsvorming worden kinderen gestimuleerd actief deel te nemen aan de samenleving. De klas is een belangrijke oefenplaats: hier leren ze omgaan met diversiteit en  verantwoordelijkheid  te nemen voor hun omgeving. Met de lessen van Samsam groeit de algemene kennis over de wereld en leren uw leerlingen burgerschapsvaardigheden zoals: discussiëren, kritisch denken, zich inleven in een ander en het herkennen van in- en uitsluiting. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (kerndoelen 34-39) en de doelen burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie, opgesteld door SLO.

Een abonnement op Samsam bestaat uit tien lessen burgerschap op twee niveaus (groep 5/6 en 7/8), vijf keer per jaar het magazine en toegang tot de website.

Samsam levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot nieuwsgierige en verantwoordelijke  wereldburgers. 

Lesopdrachten

Elke maand ontvangt u een les burgerschap voor groep 5/6 en 7/8: een les bij het magazine (vijf keer per jaar) én een les over een actueel onderwerp in de maanden dat het magazine niet verschijnt.
Het lesmateriaal bevat opdrachten die gericht zijn op:

 • Vraaggericht werken
 • Ontdekken
 • Multi-perspectiviteit
 • Coöperatief leren
 • Interactie
 • Een actieve houding

Het magazine

covers samsam

In het magazine lezen leerlingen artikelen, interviews en reportages over kinderen uit Nederland én de rest van de wereld. Samsam maakt maatschappelijke thema?s begrijpelijk, door ze uit te leggen vanuit het perspectief van kinderen. Hierdoor groeit de algemene kennis over de wereld. De thema?s die in het magazine aan bod komen, zijn:

 • Cultuur en identiteit
 • Kinderrechten
 • Milieu en duurzaamheid
 • Verdeling en ongelijkheid
 • Religie
 • Vrede en conflict
 • Democratie en participatie

Website

Scholen met een abonnement hebben exclusief toegang tot het online archief op www.samsam.net dat bestaat uit 10 jaar aan artikelen, filmpjes, quizzen en lesmateriaal. Daarnaast vindt u op de website dossiers en achtergrondinformatie over landen en de wereldgodsdiensten. Ideaal voor als u achtergrondinformatie zoekt voor een lesvoorbereiding of thematisch wilt werken.

Leerkrachten over Samsam

 • Maatschappelijke problemen worden met de lesopdrachten en het tijdschrift bespreekbaar’.
 • ‘Samsam gaat verder dan de methodes: het behandelt wereldproblematiek op een toegankelijke manier en is afwisselend’.
 • ‘De gekozen onderwerpen nodigen uit tot een kritische blik naar de maatschappij’.
 • ‘Met Samsam kunnen mijn leerlingen reflecteren op hun leven en dat van kinderen ergens anders in de wereld.’