Samsam voor België

Samsam voor België

Wilt u Samsam in België of elders in het buitenland ontvangen? Dat kan! Een particulier jaarabonnement kost € 35,- . Wilt u een pakket met lesbrief ontvangen? Dan betaalt u een toeslag van € 50,- per jaar op de reguliere staffelprijs. 
Bekijk hier een inkijkexemplaar. 

Over Samsam

Met het tijdschrift, de website en de lesopdrachten van Samsam onderzoeken kinderen in de basisschoolleeftijd op school én thuis hun rol in de wereld. Basisschoolleerlingen leren over burgerschap en denken na over hoe zij hun rol als wereldburger willen invullen.

Burgerschapsvorming wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Met de drie pijlers van Samsam behandelt u burgerschap in de klas vanuit mondiaal perspectief. 
1. Kennis: artikelen op het leesniveau van groep 5 t/m 8, inclusief opdrachten voor begrijpend lezen en mediawijsheid.
2. Houding: lesopdrachten burgerschap.
3. Handelingsperspectief: lesopdrachten burgerschap, bijvoorbeeld over conflictoplossingen, samenwerken, inlevingsvermogen, reflectie op eigen opvattingen, positieve communicatie, discriminatie en uitsluiting herkennen en reflectie op verschillen en overeenkomsten tussen mensen en culturen.

Samsam is geschikt voor de leeftijd 8 t/m 12 jaar. 
In Nederland wordt Samsam ingezet in groep 5 t/m 8.
In Vlaanderen wordt Samsam ingezet in de klassen 3 t/m 6.

Lees hier de algemene voorwaarden.

Thema’s

Samsam behandelt mondiale vraagstukken door kinderen aan het woord te laten. De thema’s hangen altijd samen met:

  • Kinderrechten;
  • Milieu en duurzaamheid;
  • Verdeling (voedsel, water en rijkdom);
  • Religie en cultuur;
  • Vrede en conflict.

Prijzen

1 exemplaar: € 35,- per jaar
2 t/m 25 exemplaren: € 125,- per jaar
26 t/m 100 exemplaren: €225,- per jaar
101 t/m 200 exemplaren: € 300,- per jaar
200 t/m 400 exemplaren: € 400,- per jaar