Start met wereldburgerschap met Samsam

Start met wereldburgerschap met Samsam

Vanuit Nuffic willen wij u graag kennis laten maken met Samsam. Als u een jaarabonnement op Samsam afsluit, dan ontvangt 20% korting op de abonnementsprijs.

Samsam is al 43 jaar hét magazine voor (wereld)burgerschap in het basisonderwijs. In de magazines komen mondiale onderwerpen aan bod: mens- en kinderrechten, milieu en duurzaamheid, verdeling (voedsel, water en rijkdom), religie en cultuur, vrede en conflict. De onderwerpen worden aan de hand van de belevingswereld van kinderen uitgelegd en herkenbaar gemaakt.

Vijf keer per jaar ontvangt de school magazines met een lesbrief voor groep 5/6 en 7/8. In de maanden dat Samsam niet verschijnt, ontvangt de leerkracht een digitale lesbrief. De opdrachten in de lesbrieven sluiten aan bij de doelen Burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie (SLO) en de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld. Samsam wordt ook gebruikt voor leesmotivatie, begrijpend lezen, levensbeschouwing en wereldoriëntatie.