Tips voor klassengesprek

Tips voor klassengesprek

Spelregels

Creëer een veilige sfeer in de klas en spreek eerst de spelregels af:
- iedereen heeft recht op een eigen mening.
- laat elkaar uitpraten.
- lach of scheld elkaar niet uit.
- iedereen mag iets zeggen, maar het hoeft niet.

Introductie

Begin met wat uw leerlingen al weten. Bespreek eerst klassikaal wat uw leerlingen al weten over het onderwerp. Wat denken ze nu, na het zien van de Samsam-filmpjes en foto’s en na het lezen van de verhalen? Wat wisten ze nog niet?

Actualiteit

Probeer als het kan de actualiteit aan het onderwerp te verbinden:
- Hebben jullie het (Jeugd)journaal of de berichten op internet gezien? Wat vinden jullie daarvan?
- Er zijn (inzamelings)acties. Wat vind je daarvan?
- Zou je zelf iets willen/kunnen doen? Waarom wel/niet?

Dialoog

Stimuleer de dialoog in plaats van een debat. Een dialoog betekent dat leerlingen verschillende gezichtspunten uitwisselen. Zijn alle leerlingen het met elkaar eens? Dan kunt u een andere mening in de groep gooien. Misschien kennen de leerlingen zelf iemand die iets zegt waar zij het niet mee eens zijn? Nodig hen uit daarover na te denken en erop te reageren.

Komt er een extreme mening of idee naar voren? Vraag dan of anderen dat ook zo zien. Als het een mening gebaseerd is op informatie van internet, leg dan uit dat niet alles wat op internet staat waar is en dat je niet alles zomaar moet geloven. Is het een mening van thuis, stimuleer dan zelf nadenken.

Bewaak de sfeer in de klas

Let op de toon en de sfeer waarin het gesprek plaatsvindt. Herhaal af en toe de spelregels en besteed aandacht aan de gevoelens van leerlingen (van boosheid of angst). Als u het idee krijgt dat bij één van uw leerlingen die emoties heel heftig zijn, kan een individueel gesprek na afloop prettig zijn om hier over door te praten. Betrek bij twijfel ook zijn/haar ouders/verzorgers hierbij.