Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Kan ik nummers nabestellen?
Ja, dat kan, indien voorradig. Voor € 25,- ontvangt u 25 exemplaren Samsam  Klik hier voor het bestelformulier. De bijbehorende lesbrief is hier downloadbaar.

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Stuur een e-mail met uw oude en nieuwe adresgegevens naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.

Wanneer ontvang ik het eerste tijdschrift?
Samsam verschijnt in de maanden januari, maart, mei, september en november.

Waar kan ik een klacht over de bezorging melden?
Neem contact op met de lezersservice. Mail naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.

Waar kan ik een kijkje nemen in de Samsam?
Nieuwsgierig naar de Samsam? Neem online alvast een kijkje.

Waar vind ik de algemene leveringsvoorwaarden?
U vindt de leveringsvoorwaarden hier.

Hoe gaat Samsam om persoonsgegevens?
Bekijk onze privacy statement hier.

Welke abonnementsvormen zijn er?

Op school

Kan ik Samsam uitproberen?Jazeker,  vraag een gratis informatiepakket aan voor uw school.Hoe kan ik Samsam het best inzetten in de klas?Samsam wordt ingezet in de klas voor burgerschapsvorming, maar kan ook aanvullen op begrijpend lezen, leesplezier/leesmotivatie, wereldoriëntatie en levensbeschouwing.   Bekijk hier filmpjes voor inspiratie.Welke kerndoelen dekt Samsam?De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (kerndoel 34-39 ) en doelen voor burgerschapsonderwijs, opgesteld door SLO.Welke thema’s behandelt Samsam?Mondiale vraagstukken worden behandeld door kinderen aan het woord te laten. De thema’s van Samsam hangen altijd samen met:
  • Cultuur en identiteit
  • Kinderrechten
  • Milieu en duurzaamheid
  • Verdeling en ongelijkheid
  • Religie
  • Vrede en conflict
  • Democratie en participatie
Wat is de definitie van wereldburgerschap?Samsam gelooft in de kracht van een mondiale kijk op burgerschap: wereldburgerschap. Want wat daar gebeurt heeft invloed op hier en andersom. De definitie zoals omschreven door NCDO is: ‘de mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.Hoe vraag ik een abonnement aan voor mijn school op Samsam?Een abonnement kunt u aanvragen via dit bestelformulier. Wat zijn de kosten voor een abonnement?De abonnementsvormen  en –prijzen zijn gebaseerd op het aantal magazines dat u bestelt. Bekijk hier de prijzen. Het jaarabonnement loopt van september tot september.  Het abonnement wordt vanaf 1 juli stilzwijgend verlengd.Kan ik tussentijds het aantal magazines wijzigen?Ja, dat kan. U kunt het aantal magazines door het jaar heen wijzigingen door een mail te sturen naar lezersservice@samsam.net. Doe dit uiterlijk drie weken voor het verschijnen van het nieuwe nummer. Indien de staffel wordt overschreden, brengen wij het restbedrag in rekening. U ontvangt geen restitutie van tussentijdse wijzigingen.Hoe zeg ik het abonnement voor mijn school op?Het jaarabonnement loopt van september tot september. U kunt het abonnement online beëindigen door een e-mail te sturen naar lezersservice@samsam.net of te bellen naar de lezersservice 020 6304702. Doe dit uiterlijk voor 1 juli.

Thuis

Wat kost een abonnement?Een jaarabonnement (5 nummers) op Samsam , kost €15,75 per jaar.Kan ik een abonnement cadeau geven?U kunt via onze lezersservice een abonnement aanvragen dat automatisch stopt. Stuur een mail naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.Hoe zeg ik mijn abonnement op?Stuur een e-mail met uw verzoek naar lezersservice@samsam.net. Opzeggen in het eerste jaar kan tot uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Na afloop van het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar.Stopt mijn abonnement automatisch of is het doorlopend?Uw abonnement is doorlopend. U kunt een abonnement aanvragen dat automatisch stop door een mail te sturen naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.Hoe geef ik een adreswijziging door?Stuur een e-mail met uw oude en nieuwe adresgegevens naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.Wanneer ontvang ik het eerste tijdschrift?Samsam verschijnt in de maanden januari, maart, mei, september en november.