Vraag een gratis informatiepakket aan

Vraag een gratis informatiepakket aan

Samsam in de Klas

Samsam is al 43 jaar hét magazine voor (wereld)burgerschap in het basisonderwijs. In de magazines komen mondiale vraagstukken aan bod: mens- en kinderrechten, milieu en duurzaamheid, verdeling (voedsel, water en rijkdom), religie en cultuur, vrede en conflict. De onderwerpen worden aan de hand van de belevingswereld van kinderen uitgelegd en herkenbaar gemaakt.

Over het abonnement

Vijf keer per jaar ontvangt de school magazines met een lesbrief voor groep 5/6 en 7/8. In de maanden dat Samsam niet verschijnt, ontvangt de leerkracht een digitale lesbrief. De opdrachten in de lesbrieven sluiten aan bij de doelen Burgerschapsonderwijs en mensenrechteneducatie (SLO) en de kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld. Samsam wordt naast lessen burgerschap ook gebruikt voor leesmotivatie, begrijpend lezen, levensbeschouwing en wereldoriëntatie.

Een abonnement voor de hele klas heeft u vanaf €75,- per jaar.
Meer informatie over het abonnement.