Wereldburger met ketchup

Wereldburger met ketchup

Alle scholen in Nederland zijn sinds 2006 wettelijk verplicht aandacht te besteden aan (wereld)burgerschapsonderwijs.
Uit  rapporten van de Onderwijsinspectie en de Onderwijsraad blijkt dat scholen niet goed raad weten met deze verplichting.
Om hen te ondersteunen geeft Samsam/NCDO het boek 'Wereldburger met Ketchup' uit. Dit boek biedt leraren in het basis- en middelbaar onderwijs handvatten voor hun lessen over wereldburgerschap.
 reserveren-hier


Lesmateriaal en strategieën

'Wereldburger met Ketchup' geeft leraren en schooldirecties praktische suggesties. Het boek biedt een wereld aan invalshoeken voor lessen en materialen. Maar ook aan strategieën om wereldburgerschap te verankeren in een school. Leraren met verschillende achtergronden vertellen in het boek hoe zij dat aanpakken. Ook andere deskundigen komen aan het woord over onderwijs en wereldburgerschap.

Globalisering en omgangsvormen
De Nederlandse overheid wil kinderen omgangsvormen bijbrengen die passen in een democratische samenleving. Daarnaast maakt globalisering de wereld steeds ingewikkelder. Culturele, politieke en economische grenzen vervagen. En door migratie wordt de bevolking steeds gevarieerder. Kinderen die deze ontwikkelingen niet leren te begrijpen, lopen het risico zich verloren en bedreigd te voelen. Met als gevolg dat zij zich vijandig opstellen tegen de veranderingen om hen heen, in plaats van de kansen te grijpen die globalisering hen biedt, aldus overheidsrapporten.

Thema's wereldburgerschap
'Wereldburger met Ketchup' gaat dus niet over hamburgers. Wél over burgers. Of nog preciezer: over wereldburgerschap. De hamburger staat daarbij symbool voor overeenkomsten tussen mensen. Iedereen heeft immers wel eens een hamburger gegeten, in welke variant dan ook. Een gesprek met kinderen over hamburgers raakt dan ook aan thema?s als internationale verbondenheid, culturele diversiteit en globalisering. Allemaal onderwerpen die aan bod komen in onderwijs over wereldburgerschap.

reserveren-hier Verkoopinformatie
'Wereldburger met Ketchup' is te koop bij Bol.com, bij een Bruna-winkel en reguliere boekhandels.
ISBN 978-90-74612-25-8
Aantal pagina's: 132
Adviesprijs: 12,95 euro.

 
(terug naar 'wereldburgerschap')