Haal meer uit Samsam

Haal meer uit Samsam

Werkvormen in de klas

U kunt Samsam toepassen in werkvormen zoals het kringgesprek, op het digibord, bij  gedifferentieerd werken,  het  leescircuit of de leeskring, bij schrijfopdrachten en ook oude Samsams kunnen heel goed gebruikt worden.

Een praktijkvoorbeeld van wat Samsam allemaal te bieden heeft.