Training wereldburgerschap

banner

Training wereldburgerschap

Hoe voldoet u aan de kerndoelen voor (mondiaal)burgerschap? De trainingen van Samsam helpen u om snel en makkelijk aandacht te geven aan mondiaal burgerschap in uw onderwijs én om ingewikkeld wereldnieuws met uw leerlingen te bespreken. 

Wat ontvangt u voor de lerarenbeurs?

Uw team ontvangt twee trainingen van een dagdeel, een wereldmaaltijd voor het team en een digitale camera. Bovendien ontvangt u een jaar lang gratis Samsam in alle klassen (groep 5 t/m 8). Dit pakket bieden we aan voor €1950,-.

  1. De training “Hoe praat u met kinderen over wereldnieuws?”
    Hier leert  u technieken om ingewikkelde onderwerpen met kinderen te bespreken. Denk bijvoorbeeld eens aan moeilijke vragen van uw leerlingen over radicalisering, conflictgebieden of over thema’s als godsdiensten, identiteit en globalisering.

  2. De training “Haal meer uit Samsam”
    Hier leert u om snel en makkelijk aandacht te geven aan mondiaal burgerschap met Samsam.  U leert werken met het tijdschrift, de lesbrief, website en de ReportersClub en hoe Samsam kan bijdragen bij de ontwikkeling van 21st Century Skills. 

Hoe werkt het?

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Stuur een mail naar: info@samsam.net. U ontvangt van ons een ingevulde aanvraag voor de directie en de Gemeente, die u zo kunt indienen.

Als uw aanvraag akkoord is zullen we samen met u twee dagdelen inplannen. De trainingen vinden in het schooljaar 2016/2017 plaats.

De training die Samsam aanbiedt wordt hoog gewaardeerd door leraren, directeuren en studenten. Lees dit artikel in Prima Onderwijs.  

Lerarenagenda

De Amsterdamse lerarenbeurs is beschikbaar voor elke leerkracht. Deze beurs kunt u gebruiken om uw hele team te professionaliseren op het onderwerp mondiaal burgerschap. Met dit aanbod trakteert u dus niet alleen uzelf, maar ook uw collega’s. Meer lezen over de lerarenagenda? Bezoek de site van de gemeente Amsterdam voor meer informatie en de aanvraagformulieren.

Een interessante en erg leerzame bijeenkomst. Veel inspiratie op gedaan over het ontwikkelen van wereldburgerschap bij leerlingen.

Tom van Dijk. Verkorte deeltijdstudent Pabo. 

Wat een eyeopener.

 Talia Hager, directrice Albertine Agnesschool uit Leeuwarden.