Meer meisjes naar school = minder armoede

banner

Rijk of arm?september 2017

Download de lesbrief voor begrijpend lezen en burgerschap en de antwoordbladen.

Handleiding en burgerschap 7/8 Begrijpend lezen 7/8 Handleiding en burgerschap 5/6 Begrijpend lezen 5/6

Meer meisjes naar school = minder armoede

In Afrika en Azië gaan miljoenen meisjes niet naar school omdat…

* schoolspullen duur zijn.

* hun familie het niet belangrijk vindt.

* op school geen aparte douches of wc's voor meisjes zijn.

* meisjes thuis moeten helpen. 

* meisjes al jong moeten trouwen. 

* er een meester voor de klas staat: sommige ouders vinden dat niet goed voor hun dochter.

* de scholen te ver weg of gesloten zijn.

* de weg naar school gevaarlijk is.