Bombay, droomstad

banner

Wie ben jij?februari 2008

Bombay, droomstad

In India ligt aan de Arabische zee een stad die de 'city of dreams' wordt genoemd: Bombay, de droomstad! Iedereen wil er wonen.

De stad lag ooit op zeven eilanden. Het water tussen de eilanden werd ingedamd en drooggelegd om alle mensen die hun dromen waar wilden maken een plek te kunnen geven.
Inmiddels wonen er meer mensen dan in heel Nederland. Zo'n 16, 17, misschien wel 20 miljoen (het stadsbestuur is de tel een beetje kwijtgeraakt)!
Bombay, of Mumbai zoals de stad in India wordt genoemd, is bomvol en niemand zit stil. Het is een van de drukste steden ter wereld en barst uit haar voegen.
Wat is dit voor een stad? Zoveel mensen, waar wonen die allemaal? Hoe komen ze thuis? Waar blijft het afval van zoveel mensen?

Woningnood

Er zijn niet genoeg woningen in de stad voor het sterk groeiend aantal inwoners. Veel nieuwkomers in de stad kiezen voor een noodoplossing en bouwen zo maar ergens een huis. Sloppenwijken ontstaan en groeien. Doordat de vraag naar huizen toeneemt, stijgen de huizenprijzen. Hierdoor worden woningen voor veel mensen onbetaalbaar: Ook zij trekken naar sloppenwijken.

Verkeer

Meer mensen betekent meer verkeer. De wegen in Bombay zijn dan ook hutje mutje vol. Op driebaanswegen rijdt men met vijf auto’s naast elkaar. Een groot deel van de dag is Bombay gevuld met stilstaand verkeer of langzaam rijdende files.

Controle op regels

Het is in zo’n enorme stad niet makkelijk om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Gaat iedereen naar school? Zijn er kinderen die te hard of te veel werken? Houdt iedereen zich aan de verkeersregels?

Luchtverontreiniging

Het verkeer veroorzaakt luchtvervuiling. Er is veel smog: door rook en uitlaatgassen vervuilde mist. Een maatregel van het stadsbestuur was om de motoren van de 55.000 taxi's die in de stad rijden om te bouwen. De auto's rijden nu op gas en niet meer op diesel. 

Deel kuststrook Mumbai: queens necklace

Dit deel van Bombay wordt 'de ketting van de koningin' genoemd.
Weet jij waarom?

En die poep?

De riolen van de stad komen uit op de zee. Daar komt ook het afvalwater van fabrieken terecht. Het zeewater voor de kust van Bombay is inmiddels zo sterk vervuild dat een 'frisse duik' niet meer mogelijk is. 

Bombay is hutje mutje vol