Millenniumdoelen

banner

Millenniumdoelen

In 2000 hebben de Verenigde Naties acht doelen vastgesteld die een einde moeten maken aan de ergste vormen van armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. 

Deze zogenoemde Millenniumdoelen zijn met elkaar verbonden: als één doel niet wordt bereikt, komen andere doelen ook in gevaar.
Vooral kinderen lijden onder de problemen waaraan de acht Milleniumdoelen een einde moeten maken. De doelen moeten in 2015 zijn bereikt.

1. Uitbannen extreme armoede en honger

 • Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat leeft van minder dan 1 dollar per dag gehalveerd.
 • In 2015 hebben alle mensen aanvaardbaar werk, inclusief vrouwen en jongeren.
 • Tussen 1990 en 2015 is het aantal mensen dat honger lijdt gehalveerd.
 
Mil1

2. Basisonderwijs voor alle kinderen


mil2
 
 • In 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs.

3. Gelijke rechten voor man en vrouw

 • In 2010 volgen evenveel meisjes als jongens primair en secundair onderwijs.
 • In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.
 

 
mil3

4. Kindersterfte moet zijn gedaald

 mil4 
 • In 2015 is de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde gedaald.

5. Betere gezondheid van moeders

 • In 2015 is de moedersterfte met driekwart afgenomen.
 • In 2015 hebben alle vrouwen toegang tot lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheidszorg.
 
mil5

6. Stoppen van ziektes als hiv/aids en malaria


mil6
 
 • In 2015 is de verspreiding van hiv/aids gestopt en teruggedrongen.
 • In 2010 heeft iedereen die het nodig heeft toegang tot behandeling van hiv/aids.
 • In 2015 is de verspreiding van malaria en andere ernstige ziekten gestopt en teruggedrongen.

7. Een duurzaam milieu voor meer mensen

 • In 2015 hebben landen de principes van duurzame ontwikkeling in hun overheidsbeleid en -programma's geïntegreerd; het verlies van natuurlijke bronnen wordt tegengaan.
 • In 2010 is het verlies aan biodiversiteit significant verminderd.
 • In 2010 is het aantal mensen zonder duurzame toegang tot schoon drinkwater en sanitair gehalveerd.
 • In 2020 is het leven van minstens 100 miljoen mensen in sloppenwijken significant verbeterd.
 


mil7

8. Wereldwijde samenwerkingsverbanden

 mil8 
 • Ontwikkel een open, voorspelbaar, niet-discriminerend en op regels gebaseerd handels- en financieel systeem.
 • Besteed aandacht aan de speciale behoeften van de minst ontwikkelde landen.
 • Besteed aandacht aan de speciale behoeften van door land omgeven ontwikkelingslanden en eilandstaatjes.
 • Besteed aandacht aan de schuldenlast van ontwikkelingslanden door middel van nationale en internationale maatregelen om, op de lange termijn, tot een beheersbare schuld te komen.
 • Garandeer, in samenwerking met de farmaceutische industrie, toegang tot betaalbare en noodzakelijke medicatie in ontwikkelingslanden.
 • Vergroot, in samenwerking met de private sector, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën, vooral voor informatie en communicatie.