Kinderen over Kinderrechten

banner

Kinderen over Kinderrechten

Den Haag, 19 november 2014


Er moet voldoende eten en drinken zijn en onderwijs en een dokter moeten goed geregeld zijn.
Deze kinderrechten noemden de meeste kinderen in het NCDO onderzoek 'Kinderen over Kinderrechten', dat morgen verschijnt.

Ruim 1.100 leerlingen tussen 9 en 12 jaar gaven in dit onderzoek hun mening over kinderrechten.
Meer dan de helft van de geïnterviewden noemt uit zichzelf in elk geval één recht.
Veel kinderen noemen als eerste het recht op onderwijs. De rechten die volgen zijn het recht op ‘eten en drinken’ en een dak boven je hoofd.
Vrijheid van meningsuiting wordt ook vaak genoemd, maar in het dagelijks leven voelt één derde van de kinderen zich soms of (bijna) nooit vrij om in de klas te zeggen wat hij/zij denkt.

Kinderrechtenverdrag onbekend

Verschillende landen hebben afspraken met elkaar gemaakt over kinderrechten in het 'Internationale verdrag inzake de rechten van het kind'. Dit Kinderrechtenverdrag is niet erg bekend. Bijna twee derde van de kinderen die zijn ondervraagd heeft nog nooit van de overeenkomst gehoord. En als kinderen ervan gehoord hebben, weten ze nog steeds niet precies wat het is.
De meeste kinderen leren op school wel over kinderrechten en daar wordt bij de meesten ‘soms’ over gesproken in de klas. 


cover Samsam 2014/4: Kinderrechten