Proefpakket

banner

Proefpakket

Wat is Samsam?

Samsam is een educatief platform voor wereldwijze kinderen over mondiaal burgerschap, duurzaamheid en kinderrechten.  Samsam wil bijdragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tot wereldburgers. Wereldburgers hebben respect voor andere mensen en andere culturen. Ze zijn zich ervan bewust dat hun handelen invloed heeft op ontwikkelingen ver en dichtbij en ze willen verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van de aarde.

De onderwijsvisie van Samsam leest u hier.

Proefpakket

Wilt u een proefpakket voor uw school ontvangen? Stuur een mail naar info@samsam.net. Uw school ontvangt 20 exemplaren Samsam en Samsam Junior met lesbrief van het laatste nummer. Wilt u liever een ander thema uitproberen? Dat kan ook! Hier vindt u een overzicht van de thema's. Wij kunnen de Samsams van het afgelopen lesjaar opsturen. 

Abonnement

De abonnementsprijs is gebaseerd op het uitgangspunt dat u voor alle leerlingen in de groepen 5/6 (junior) en 7/8 (regulier) een exemplaar ontvangt.*  

Samsam verschijnt vijf keer per jaar inclusief lesbrief voor leerkrachten.

Uw school ontvangt per keer: 
2 t/m 25 exemplaren:  75 euro.
26 t/m 100 exemplaren:  175 euro.
101 t/m 200 exemplaren:  250 euro.
Meer dan 200 exemplaren: 350 euro.

Voorbeeld: 
Uw school heeft vier groepen ( 5 t/m 8) met elk 25 leerlingen die Samsam en/of Samsam Junior lezen. U ontvangt dus 5 x 100 = 500 Samsams per jaar. De prijs voor een abonnement voor uw school bedraagt 175 euro per jaar.

Wilt u voor uw school  een abonnement op Samsam en/of Samsam Junior? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

abonnement Samsam