Samsam en DaVinci

banner

Samsam en DaVinci

Aanbieding

Waarschijnlijk hebben leerkrachten die gebruik maken van de DaVinci methode Samsam al eerder ontdekt in de lespakketten. Al een tijd sturen wij tijdschriften mee die aansluiten bij de thema's. Omdat Samsam zo goed past bij de wereldverkenningsmethode van DaVinci, ontvangen scholen die deze methode gebruiken 10% korting op het abonnement op Samsam!

Maakt u gebruik van deze methode en wilt u een abonnement op Samsam voor het schooljaar 2016/2017 afsluiten? Neem dan contact op door een mail te sturen naar info@samsam.net. 

Over DaVinci

De methode DaVinci biedt onderwijs in thema’s aan. De kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld worden in een samenhangend geheel aangeboden met de vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap & Techniek. Met de lesmethode van DaVinci geven leerkrachten geen aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie of levensbeschouwing, maar bieden dit aan met één centrale les per week.