Si of No!

banner

Si of No!

3/10/2016, Colombia
Dertien miljoen Colombianen gingen afgelopen weekend naar de stembus. Ze konden vóór (Si) of tegen (No) het vredesplan stemmen dat de regering had gesloten met een rebellengroep met de naam FARC.

Halve eeuw oorlog

In het Zuid-Amerikaanse land Colombia woedt al meer dan vijftig jaar een burgeroorlog tussen de regering en FARC.
Na vier jaar lang vergaderen waren de strijdende partijen het eens geworden over de vrede. Afgelopen zondag was het de beurt aan de Colombiaanse bevolking om te stemmen over dit plan.
Iedereen dacht dat de mensen vóór het vredesplan zouden stemmen. De slingers en ballonnen waren al opgehangen om het grote vredesfeest te gaan vieren, tot de uitslag van de stemming binnenkwam: de meeste Colombianen waren het niet eens met de gemaakte afspraken over de vrede.
De regering en de FARC moeten opnieuw aan tafel om het plan te verbeteren, zo vinden de mensen.

Mazlin deed mee aan de kinderverkiezingen over het vredespaln tussen de Colobiaanse regering en de gurelliabeweging FARC. Zij stemde 'SI'.

Mazlin stemde 'SI'.

Angst

Leidy (10): Ik ben tegen dit vredesplan. Als we het hiermee eens zijn, geven we alle macht aan de FARC, aan de vijand dus. Zij gaan er dan een communistisch land van maken. Dat betekent dat we een land krijgen vol arme mensen en honger. Ik ben ook bang dat de FARC niet gaat doen wat ze in het vredesplan hebben afgesproken, zoals hun wapens inleveren. Ik wil wel vrede, maar niet op deze manier.

Invloed?

De kinderen hebben hun stemuitslag aan de Colombiaanse regering gegeven. Die heeft nog niet gereageerd.

button_535x55px_instagram1

De wijk Los Alpes, in het zuiden van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, is een zogenaamde invasiewijk waar voornamelijk vluchtelingen wonen. Deze Colbianen hebben huis en haard verlaten op de vlucht voor het geweld tussen regeringstroepen, guerlillalegers en diverse gewapende bendes.

Verschillende woonwijken van de Colombiaanse hoofdtad Bogotá worden bewoond door Colombianen die huis en haard hebben verlaten op de vlucht voor het geweld tussen regeringstroepen, guerrillagroepen en gewapende bendes.  

Kinderverkiezingen

Aan de stemming mochten alleen volwassenen meedoen, maar op verschillende plekken in Colombia werden er ook kinderverkiezingen gehouden. In kinderopvanghuis Benposta in de Colombiaanse hoofdstad Bogota stemden kinderen over dezelfde vraag als de volwassenen: zijn jullie het wel of niet eens met het vredesplan voor Colombia? En daar kwam uit dat veel meer kinderen vóór dan tegen het vredesplan zijn, precies andersom dus. Met 89 stemmen vóór en 25 stemmen tegen lieten de kinderen duidelijk weten dat ze het eens zijn met de vredesafspraken.
Mazlin (11) stemde ‘ja’ en Leidy (10) stemde ‘nee’ tegen het vredesplan.

Kindsoldaat

Mazlin (11): Ik ben het eens met het plan, want ik wil dat we snel vrede krijgen. Dan is er geen geweld meer en krijgen kinderen in Colombia een betere toekomst. Ook zullen kinderen dan geen soldaat meer zijn in de oorlog. Hier op school is een jongen die vroeger kindsoldaat was. Ik denk dat als we vrede hebben in Colombia we ook een beetje vrede bezorgen aan de rest van de wereld.

Leidy deed mee aan de kinderverkiezingen over het vredespaln tussen de Colobiaanse regering en de gurelliabeweging FARC. Zij stemde 'NO'.

Leidy stemde 'NO'.