Skaten en zweven

banner

Land vol geweldSeptember 2013

Skaten en zweven

Dokhanai en Malalai zijn aan het skaten
Hier kunnen Dokhanai en Malalai ongestoord hun kickflips oefenen.

Skaten

Niet alle Afghanen wonen in een huis van leem. Een kleine groep woont in deze wijk met nieuwe flats en glimmende auto's. De bewoners dragen geen boerka of tulband, maar spijkerbroeken en gympen. Ze hebben een goede baan bij de regering, een internationaal bedrijf of de universiteit. Dokhanai (13) en Malalai (13) wonen in dit bewaakte stadsdeel in Kabul. Hier kunnen de meisjes skaten omdat bewakers controleren wie de wijk in-en uitgaan. Ergens anders skaten is te gevaarlijk. In Afghanistan zijn skatende meisjes onfatsoenlijk. Mannen zouden hen kunnen bedreigen.

Noor met zijn zelfgemaakte vlieger.
Noor heeft zijn vlieger gemaakt van afvalplastic. "Hij doet het goed"

Mensen draaien op een zelfgemaakte zweefmolen.
Zweven gaat ook heel goed zonder elektriciteit.

Zweven

Op het platteland leven veel mensen zonder licht, ijskast en televisie. In de grote steden is ook niet genoeg elektriciteit voor iedereen. Om stroom te sparen sluit de energieleverancier vaak delen van de stad af van elektra. Dan kijken mensen in één wijk televisie, terwijl anderen in het donker zit.

Vliegeren

Het gaat er om de vlieger van je tegenstander naar beneden te halen. Vroeger smeerden vliegeraars het vliegertouw daarom in met lijm en fijngemalen glas. Zo sneden ze tijdens het vliegeren het touw van de tegenstander door. Maar glas snijdt ook gemeen in je handen. Nu gebruiken vliegeraars nylondraad met een laagje schuurmiddel en sterke lijm.