Juffen en meesters

banner

Juffen en meesters

AMSTERDAM 13 maart 2015

Juffen en meesters opgelet! Weet jij al hoe je de Amsterdamse lerarenbeurs gaat inzetten? Samsam biedt voor leerkrachten die zich willen professionaliseren een teamtraining 'Wereldburgerschap' aan. 

Leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst. Ook school heeft de taak hen voor te bereiden op hun rol in de wereld. Samsam helpt daarbij! Maar weet je hoe?

Speciaal voor leerkrachten van het basisonderwijs heeft Samsam  twee praktische trainingen beschikbaar. Met deze trainingen leer je om te gaan met moeilijke vragen van kinderen omtrent het wereldnieuws en krijg je handvatten mee om wereldburgerschap snel en effectief in te zetten in de klas.

Meer informatie over deze training lees je hier. 

Lerarenagenda

Vanaf 19 maart tot 1 mei 2015 kunnen leerkrachten in Amsterdam een beurs aanvragen om te investeren in hun eigen ontwikkeling. De hoogte van de beurs bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon en kan voor de komende vier jaar één keer aangevraagd worden.
De beurs hoeft niet individueel te worden besteed. Jij kunt één beurs dus ook gebruiken om het hele team te professionaliseren op het onderwerp wereldburgerschap.

5 redenen om een training te volgen bij Samsam

1) Omdat je handvatten kunt gebruiken om het wereldnieuws in de klas te bespreken met uw leerlingen

2) Omdat je het belangrijk vindt om kinderen voor te bereiden op een leven als wereldburger, met kennis van mondiale thema’s en vaardigheden van de 21ste eeuw.

3) Omdat je in de klas wil discussiëren met kinderen en hen wil leren kritisch te denken.

4) Omdat de wereld steeds kleiner wordt en je het belangrijk vindt om meer aandacht te besteden aan andere culturen, geloven en overtuigingen.

5) Omdat u het belangrijk vindt om aan de kerndoelen van burgerschap te voldoen, maar nu ervaart dat dit lastig is door een grote druk op taal en rekenen.  

020