Van zout naar zoet

banner

De toekomstjanuari 2015

Download de handleiding en opdrachten Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en de opdrachten Wereldburgerschap.

Nieuwsbegrip, handleiding Nieuwsbegrip, opdrachten Wereldburgerschap, opdrachten

Van zout naar zoet

Onze aardbol bestaat voor het grootste deel uit water. Daarvan is het meeste zout en maar een héél klein beetje water is zoet.

Figuur 2: het zoete water op aarde

 

Verdeling zoet water (3% van al het water op aarde) naar bron

Figuur 3: ontzilten

illustratie ontziltingsproces

Figuur 1: al het water op aarde

Illustratie verdeling water op aarde naar zout water (97%) en zoet water (3%)