Vertel het met beelden

banner

tekens en tekeningenoktober 2010

Vertel het met beelden

Het Chinese karakterschrift is een beeldtaal. Het is een heel ander schrift dan het alfabet, het abc. De letters van het abc hebben een
klank en met de 36 letters van het alfabet kun je alle woorden schrijven. Chinese karakters zijn plaatjes van woorden. Elk woord of deel van het woord heeft een eigen tekeningetje (=karakter). Aan een karakter kan je niet zien hoe het moet worden uitgesproken. Dat moet je leren.

Onhandig

Chinezen houden van hun karakterschrift. Ze denken in karakters en maken er woordgrappen mee. In de loop van de tijd zijn meer dan 40.000 karakters ontstaan. Onhandig veel. Onhandig voor computers, mobieltjes en woordenboeken. Geen enkele Chinees kent ze allemaal. Dat hoeft ook niet want met 2.000 karakters kom je al een eind.

Oh bedoel je dat!

In China worden verschillende talen gesproken, maar alle 1,3 miljard
Chinezen lezen en schrijven dezelfde karakters. Als ze elkaars taal niet spreken, proberen ze elkaar te begrijpen door karakters op te schrijven.

Qi

Chinees is een moeilijke taal om te leren. Je moet een goed geheugen hebben. Een karakter leer je door het honderden keren te
schrijven. Kinderen leren karakters het snelst. Omdat kinderen de meeste Qi hebben, zeggen ze in China. Qi is levensenergie. Je schrijft Qi met het karakter van stoom boven het karakter van rijst.

Het teken Qi (tsjie) is gemaakt van de tekens stoom en rijst

Een bot met karakterschriften, vaak stonden vragen van de keizer aan de heerser in de hemel. Bijvoorbeeld: Gaat het regenen?

Oude botten

De oudste karakters van China staan in botten gekrast van meer dan 3.000 jaar oud. Heel lang wist niemand dat. De boeren die de botten en schildpadschilden op hun land vonden, konden niet lezen. Ze verkochten de botten en schilden aan apothekers. Die maalden ze tot poeder: drakenbotpoeder. Een Chinees medicijn dat helpt tegen allerlei kwalen.

Ontdekking

In 1899 doen onderzoekers Wang en Liu een grote ontdekking. Ze
herkennen op de botten de oude karakters. Samen gaan ze langs
alle apotheken in de stad om een heleboel botten voor hun
onderzoek te kopen.

Vraag en antwoord

Op de botten stonden vragen van de keizer aan de heerser in de hemel. Bijvoorbeeld: Gaat het regenen? Een waarzegger kraste de vraag van de keizer in een bot. Daarna maakte hij het bot zo warm dat er barsten in kwamen. Uit de vorm van de barsten las de waarzegger het antwoord uit de hemel.

Dit chinese teken betekent: einde