Vragenkaartjes

banner

Vragenkaartjes

Hoe vaak doe jij klusjes voor iemand anders? Doe je iets voor je buurt? Als de koning (of burgemeester) op bezoek komt in jouw buurt, wat zou je hem dan willen laten zien? Wat voor gevoel geeft jouw buurt je? Zou je ooit willen verhuizen? 

Lesopdracht

Bekijk eerst samen de filmpjes.

Opdracht
Vertel dat deze Samsam over ‘Mijn buurt’ gaat.  Uw leerlingen krijgen allemaal één kaartje met hierop een vraag rondom burgerschap en participatie in de buurt. Zij lopen op uw teken door de groep. Als zij een klasgenootje tegenkomen, bespreken zij om de beurt de vraag die op hun kaartje staat. Als zij klaar zijn, wisselen ze hun kaartjes uit en lopen ze verder. U kunt ervoor kiezen om een aantal vragen tenslotte klassikaal te bespreken.

Doelen
Uw leerlingen leren deze les kijken naar hun eigen buurt en onderzoeken wat de klas op dit moment al doet voor mensen uit de buurt. Ten slotte bedenken ze een plan om iets te doen voor iemand uit de buurt (participatie).

Verwerking
Uw leerlingen maken het werkblad. Het antwoordblad staat op samsam.net/lesbrieven