Vredestichters

banner

Vrede in Colombiaapril 2013

Vredestichters

Utrecht, Nederland

Rida (11) is mediator: een bemiddelaar op school.  "Tijdens de pauze lopen we in tweetallen in oranje hesjes over het schoolplein. Als er ruzie is, proberen we te helpen."
 "Bij iets ergs gaan we naar de mediatorhoek. Daar volgen we een stappenplan: eerst moet iedereen zijn verhaal vertellen. Dat vatten we samen. Dan vragen we de ruziemakers wat ze voelden toen ze met vechten begonnen. Met doorvragen en tips hopen we dat ze zelf een oplossing voor de ruzie verzinnen. Het is hún probleem, dus zij moeten een uitweg bedenken."

Diego Filipe zit tussen vier van zijn wapens

"De wapens op de grond hebben we afgepakt van guerrillastrijders. We hebben ze verbrand, zodat ze nooit meer gebruikt kunnen worden om iemand te doden."

 

Trots laat Rida zijn veiligheidsvestje zien die hij draagt wanneer hij bemiddelaar is.

"Een bemiddelaar mag nooit partijdig zijn. Soms is dat moeilijk, bijvoorbeeld als je vriend betrokken is bij een relletje."

Toribio, Colombia

Diego Felipe (12) hoort bij de Nasa, een volk in Colombia. Hij is lid van een vredeswacht. "Wij wonen middenin het gebied waar soldaten, guerrilla en bendes  met elkaar vechten. Al dat geweld zijn we ondertussen zat. We zeggen:  verdwijn!  Maar ze komen steeds terug met hun geweren, bommen en landmijnen. We dragen allemaal een staf met gekleurde linten. Zo zien mensen dat we van de vredesbrigade zijn. Als er ergens gevochten wordt, dan gaan we er op af. We praten net zo lang tot het probleem is opgelost. De Nasa regelen alles liever zelf. Eigenlijk hebben we hier geen leger nodig, ook geen politie."

Als er gevochten wordt, dan gaan we er op af.