Waarom kinderen werken

banner

Kinderarbeidnovember 2008

Waarom kinderen werken

Joseph's vader is visser in een onooglijk dorpje niet ver van de Ghanese hoofdstad Accra. Zijn vis gaat weg voor een schijntje. Daarom werkt de twaalfjarige Joseph ook.

De vader van Joseph vindt het heel normaal dat zijn zoon werkt en niet naar school gaat. Het salaris van Joseph is noodzakelijk voor het gezin en de vader vindt school niet belangrijk. Toen hij jong was, ging hij toch ook niet. School is geldverspilling. School is ook zonde van je tijd. Wat leer je er nu? De meester is er haast nooit. Die is bezig met andere baantjes omdat zijn salaris als leraar te laag is. De school heeft niet eens geld om krijtjes te kopen. Joseph kan beter helpen met schoonmaken en roken van de vis. Leert de jongen tenminste een vak!

Leerplicht

Joseph's vader begrijpt niet dat zijn kinderen net zo blijven ploeteren als zijn opa deed, en zijn vader en hij, als ze nietnaar school gaan. Omdat de vader nooit naar school ging, kan hij niet goed rekenen en schrijven. Misschien kan hij er daarom niet voor zorgen dat hij genoeg geld krijgt voor zijn vis. Voor Joseph moet dat anders. Dan moeter er eerst wel genoeg goede scholen komen. Onderwijs moet betaalbaar zijn. En er moet een wet komen waarin staat dat kinderen naar school moeten.

Uitleggen

Om een eind te maken aan kinderarbeid en alle kinderen ter wereld in de schoolbanken te krijgen, zijn wetten alleen niet voldoende. Je moet ook controleren en vertellen waarom die wetten er zijn. Kinderarbeid is in veel landen verboden. Toch werken ook in die landen miljoenen kinderen. Ze zijn goedkoop en kunnen nauwelijks protesteren als ze slecht worden behandeld. Omdat er geen controle is, blijven bazen kinderen gebruiken. Ook al omdat niemand Joseph's vader uitlegt waarom kinderarbeid slecht is. Als iedereen weet dat geschoolde mensen betere banen krijgen, heb je geen wet meer nodig. Dan stuurt iedereen zijn kind naar school.

Net als Nederland kent Ghana een leerplicht, maar er wordt nauwelijks gecontroleerd of leerlingen wel naar school komen

Net als Nederland kent Ghana een leerplicht, maar er wordt nauwelijks gecontroleerd of leerlingen wel naar school komen.

Op dit schilderij uit 1885 zie je Nederlandse kinderen stenen bakken

Op dit schilderij uit 1885 zie je Nederlandse kinderen stenen bakken.

Joseph is alle dagen in de haven om visnetten te repareren

Joseph is alle dagen in de haven om visnetten te repareren.

Alle kinderen naar school

Bijna alle landen in de wereld hebben de Milleniumdoelen afgesproken. Eén van die doelen is dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs volgen. Op dit moment gaat één op de vijf kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school. Ze worden thuis gehouden om te helpen in het huishouden of om geld te verdienen.

Kinderarbeid in Nederland

In 1874 kwam er in Nederland een wet die kinderarbeid verbood. Het zogeheten 'kinderwetje van Van Houten'.Pas toen in 1900 ook de leerplichtwet werd ingevoerd, verdween kinderarbeid snel. Nu komt kinderarbeid in Nederland (bijna) niet meer voor.

Joseph is alle dagen in de haven om fietsnetten te repareren.
Het is de taak van de veertienjarige Francis om de vissersboten op het strand te krijgen.

Blauwe vingers

Soms is er nog een beetje kinderarbeid in Nederland. In augustus 2007 speelde Martha, toen twaalf jaar, in de straten van Den Bosch op haar accordeon. Ze speelde urenlang hetzelfde deuntje. Doe je dat voor je plezier? In april 2008 liep Martha er nog steeds. Met haar accordeon.

Dat werd de kinderen van LW Beekmanschool te gortig. Het was intussen wel min één graad Celsius geweest. Het meisje speelde haar vingers blauw. Op 15 april (na school) gingen de leerlingen naar de burgemeester. Ze smeekten hem ervoor te zorgen dat Martha naar school kon. Goed hè, kinderen die volwassenen zeggen hoe het moet.

Leerlingen van de LW Beekmanschool eisen dat Martha naar school mag. Op het spandoek staat wel een foutje ...

Leerlingen van de LW Beekmanschool in Den Bosch eisen dat Martha naar school mag. Op het spandoek staat wel een foutje ...

Martha verdiende in de straten van Den Bosch de kost met muziek maken

Martha verdiende in de straten van Den Bosch de kost met muziek maken.

Regels voor werk

Toen de leerlingen van de LW Beekmanschool naar de burgemeester liepen, was Martha dertien jaar. Dat is in Nederland de leeftijd waarop je een heel klein beetje mag werken. Dat werk moet dan wel aan 25 regels voldoen. En je moet in ieder geval tot je zeventiende naar school.