Township

banner

WK in Zuid-Afrikamei 2010

Township

De townships (woonoorden) in Zuid-Afrika zijn een gevolg van de ‘apartheidspolitiek’ die de Zuid-Afrikaanse regering in de vorige eeuw voerde.
De blanke regeringen die toen de dienst in het land uitmaakten, vonden dat er meer ruimte moest komen voor de blanke bevolking. De zwarte en gekleurde bevolking moest daarom op onvruchtbare, vaak afgerasterde stukken grond wonen. Wel aan de rand van een stad, zodat 'bedienden en arbeiders daar waren'. 

Luciferdoosje

De townships bestonden meestal uit huisjes met golfplaten daken en houten muurtjes. Dicht op elkaar en overvol mensen.
De meeste huizen in de townships lijken nog steeds op luciferdoosjes. Soms worden de matchboxes, zoals de huizen ook echt worden genoemd, bewoond door wel 20 mensen. De meeste matchboxes zijn zonder vergunning neergezet en daarom hebben de bewoners geen water, riolering of elektriciteit.

Miljoenenbevolking

Elke Zuid-Afrikaanse stad of dorp heeft wel één of meerdere townships. In één van de grootste Zuid-Afrikaanse townships, Khayelitsha bij Kaapstad, wonen naar schatting 1,5 miljoen mensen. Andere bekende townships zijn Soweto en Alexandra (beiden bij Johannesburg).
Sommige kleinere steden in Zuid-Afrika bestaan alleen maar uit townships. De stadjes worden shanti-towns genoemd. 
Er zijn niet alleen townships voor zwarte Zuid-Afrikanen gebouwd, maar ook voor 'kleurlingen'. 

ZAfrika_wk_Khayelitsha

ZAfrika_wk_Soweto

Soweto, een township van Johannesburg. De naam is een afkorting van South Western Townships, maar volgens de lokale bevolking betekent het "So Where To".

Heden

Hoewel  Apartheid was het Zuid-Afrikaanse staatssysteem dat tot 1990 groepen mensen van elkaar scheidde op grond van hun ras. Het systeem discrimineerde met name ‘zwarte’ en ‘gekleurde’ Zuid-Afrikanen.apartheid in 1990 is afgeschaft, zijn de townships blijven bestaan. Dit heeft verschillende oorzaken:
* door gebrek aan opleiding en de hoge werkloosheid hebben gezinnen geen geld om te verhuizen.
* er verhuizen nog steeds veel gezinnen van het platteland naar de grote steden, waar een groot gebrek is aan woonruimte voor alle nieuwe inwoners.
* families wonen al generaties lang in dezelfde township, dicht bij elkaar in de buurt. Zo kunnen ze elkaar helpen.

Ruim 60% van de stedelingen woont in townships

Khayelitsha, een township van Kaapstad, telt 1,5 miljoen bewoners.