Zoute snacks uit de zee

banner

Vis in gevaarapril 2011

Zoute snacks uit de zee

De Williche-indianen visten vroeger op een slimme manier. Met zware keien bouwden ze halfronde dammen op het strand. Bij vloed kwam het zeewater tot achter de dam. Als de zee zich terugtrok bleven vissen, algen en schelpdieren achter de dammen in het zand liggen. Boeren gebruikten de algen als mest voor hun akkers. De meeste dammen zijn nu vervallen. Doordat te veel algen en mosselen met machines zijn weggeharkt, is dit zeevoedsel ook verdwenen. Voor oesters en mosselen zijn kweekvijvers aangelegd.

Zeevoedsel is verdwenen.